Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny z Przepisów Gry dla wszystkich sędziów i obserwatorów zostanie przeprowadzony w formie zdalnej w dniu 29.06.2021 o godzinie 19:00.Link do egzaminu dostaniecie od Przewodniczących KS w Oddziałach lub opiekunów grup.

Komunikat dotyczący nieprawidłowości przy wypełnianiu delegacji sędziowskich

Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej przypomina wszystkim sędziom o obowiązku czytelnego i starannie sporządzania po sędziowanych zawodach druków delegacji sędziowskiej wg załączonego wzoru, co stanowi pokwitowanie pobrania ekwiwalentu za przeprowadzone zawody. W przypadku niedbałego i nieprawidłowego sporządzania w/w dokumentu delegacji, który stanowi podstawę wypłaty należności, przypominamy o sposobie wypełniania i drukowania delegacji do przedłożenia…

UWAGA SĘDZIOWIE

z 10 powiatów lubelskich: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, miasta Lublina, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego. Zarząd KS LZPN na podstawie Uchwały z dnia  17 marca 2021r.w sprawie zwołania i zasad wyborów Delegatów na  Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Delegatów Sędziów LZPN  zwołuje na dzień 19 kwietnia 2021r  godz. 19.00 w I terminie i o 19.15 w drugim…

Komunikat szkoleniowy 1/2021

I. Szkolenia ogólne dla wszystkich sędziów oraz obserwatorów odbędą się w drugiej połowie lutego 2021, poniżej tematy szkoleń:1) Zdarzenia w polu karnym,2) DOGSO/SPA,3) Gradacja fauli,4) Artykuł 11,5) Zarządzanie/smart refereeing,6) Ręka.Wszystkie szkolenia będą odbywały się online. Dokładne terminy i podział na grupy podany zostanie w późniejszym terminie. II.W ostatnim tygodniu marca 2021 planujemy przeprowadzić egzaminy sprawności…