Newsy

Egzaminy Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Egzaminy odbędą się w SP 16 przy ul. Poturzyńskiej w godzinach 17-19.
Nie będzie możliwości skorzystania z szatni. Proszę przyjechać już przebranym.
W szkole będzie dostępna toaleta z zachowaniem zasad sanitarnych (wstęp tylko po zakryciu ust i nosa).

Sędziowie przystępujący do egzaminów kondycyjnych nie mogą mieć gorączki, kaszlu i kataru, z takimi objawami chorobowymi nie zastaną dopuszczeni do egzaminów.


W związku z aktualną sytuacją Zarząd Kolegium Sędziów LZPN podjął decyzję o rozszerzeniu możliwości poddania się KAŻDEGO z sędziów egzaminowi kondycyjnemu w reżimie sanitarnym.

Sędziowie mają następujący wybór:

 1. Egzaminy w Lublinie w SP 16 przy ul. Poturzyńskiej w godzinach 17-19 w następujących terminach:

15 września 2020 – III liga, IV liga, klasa okręgowa

Podział na grupy – III+IV liga zbiórka 16.45, kl. Okręgowa -zbiórka 17.45 -zakaz kontaktów pomiędzy grupami

17 września 2020 – A klasa

Podział na grupy –I zbiórka 16.45, II zbiórka 17.45 -zakaz kontaktu pomiędzy grupami,

22 września 2020 – B klasa

Podział na grupy –I zbiórka 16.45, II zbiórka 17.45 -zakaz kontaktu pomiędzy grupami,

24 września 2020 – niesklasyfikowani
Podział na grupy –I zbiórka 16.45, II zbiórka 17.45 -zakaz kontaktu pomiędzy grupami,

Przed wejściem na bieżnię każdy osoba będzie miała zmierzoną temperaturę ciała – bezdotykowo.

Brak karty zdrowia lub oświadczenia sędziego o stanie zdrowia oznacza niedopuszczenie do egzaminu.

 1. Egzaminy sędziowskie na obiektach OSiR w Zamościu w następujących terminach:

18 września 2020 – klasa Okręgowa – w tym terminie mogą wziąć udział sędziowie III i IV ligi.

22 września 2020 – klasa A

24 września 2020 – klasa B i pozostali sędziowie

Harmonogram:

16.30 – test pisemny

17.15 – test sprawnościowy

 1. Egzaminy sędziowskie na obiektach AWF w Białej Podlaskiej w dniu 18 września 2020 r., w którym także mogą wziąć udział sędziowie III i IV ligi. Rozpoczną się o godzinie 16.45 testami kondycyjnymi. Po ich zakończeniu przeprowadzony zostanie test teoretyczny, tradycyjnie na auli AWF.
 2. Egzamin przeprowadzony indywidualnie lub w małych grupach sędziów. Warunkiem uznania takiego egzaminu jest udokumentowanie jego przebiegu za pośrednictwem zegarka POLAR lub innym z zapisem tętna i równocześnie materiałem video. Link do pobrania plików należy przesłać na adres kolegium@lzpn.pl w terminie:

18 września 2020 – III liga, IV liga, klasa okręgowa, A klasa

25 września 2020 – – B klasa i niesklasyfikowani

Nagranie powinno zawierać cały egzamin oraz sposób wyznaczenia odcinków biegowych – (75/25m -strefa dobiegania +-1,5m).

PRZYPOMINAMY:

 1. Uczestnictwo sędziego w egzaminach jest obowiązkowe.
 2. Sędziowie III i IV ligi zdający we własnych okręgach mają obowiązek poinformować o tym fakcie opiekuna grupy.
 3. Sędziowie poddający się egzaminom teoretycznym, filmowym bądź kondycyjnym w drugim terminie lub zdający egzamin poprawkowy, nie będą brani pod uwagę przy awansach.
 4. Niezaliczenie egzaminów z wynikiem pozytywnym powoduje, że sędzia taki nie może być kandydatem do awansu.
 5. Prawdopodobnie może być to jedyny egzamin w tym sezonie.
 6. Wszystkie egzaminy odbędą się w reżimie sanitarnym.
 7. Na egzaminie biegowym korzystamy tylko z własnej wody do picia, butelka musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.
 8. Przystąpienie do sędziowania w danej rundzie jest jednoznaczne z gotowością sędziego do poddania się egzaminowi kondycyjnemu – dwutygodniowe wyprzedzenie w podaniu terminu egzaminu służy logistyce (urlop, zamiana w pracy, itp.) a nie przygotowaniu do egzaminu.

Przewodniczący KS LZPN

Andrzej Kuśmierczyk

oswiadczenie_stan_zdrowia_sędzia

Dodaj komentarz