Egzaminy

 

EGZAMINY SĘDZIÓW

SESJA CZERWIEC 2019

18.06.2019 IV Liga i klasa okręgowa 16.15 test teoretyczny, 17.30 biegi krótkie 17.45 interwał 15/18

19.06.2019 Klasa A 16.15 test teoretyczny, 17.30 biegi krótkie 17.45 interwał 15/20 17/24

25.06.2019 Klasa B  16.15 test teoretyczny, 17.30 biegi krótkie 17.45 interwał 15/20 17/24

26.06.2019 Niesklasyfikowani, „seniorzy” i nowy kurs 16.15 test teoretyczny, 17.30 biegi krótkie 17.45 interwał 15/20 17/24

Egzaminy rozpoczynamy o godzinie 16.15  -sprawdzanie kart zdrowia i wydawanie numerów startowych.

 

SESJA – MARZEC 2019

Miejsce: Ul. Poturzyńska 2 – Lublin (SP nr 16)

III Liga  —  —
IV Liga + Klasa Okręgowa  12.03.2019 Wtorek  18:15 Teoria 19:30 Biegi
Klasa A, B  14.03.2019 Czwartek  18:15 Teoria 19:30 Biegi
Niesklasyfikowani, Seniorzy  19.03.2019 Wtorek  18:15 Teoria 19:30 Biegi

Poniżej forma egzaminu i zasady.

 

 

Miejsce: Ul. Poturzyńska – Lublin (SP nr 16)


EGZAMINY SĘDZIÓW III, IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH NA SEZON

2017/18

przygotowane na podstawie zasad awansów i spadków

 • Sędziowie III zostaną poddani w dwóch terminach egzaminom konkursowym.

 • Sędziowie  IV ligi zostaną poddani w trzech terminach egzaminom konkursowym ( CORE Krasnystaw i marzec[przed rundą wiosenną]oraz maj/czerwiec)
 • Sędziowie Klas O,A,B zostaną poddani dwóm egzaminom konkursowym ( marzec[przed rundą wiosenną] oraz maj/czerwiec)

 • Każdy sędzia III i IV Ligi może zdawać w sezonie tylko jeden raz egzamin poprawkowy (teoria lub kondycja).

  1. Każdy czynny sędzia przed egzaminem musi okazać aktualną i ważną kartę zdrowia lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające gotowość do egzaminu biegowego.

W dniu egzaminu należy stawić się w wyznaczonym przez KS miejscu tak aby przystąpić punktualnie o wyznaczonej godzinie do egzaminu teoretycznego lub biegowego.

W przypadku chęci zamiany dnia egzaminu sędzia proszony jest o kontakt z opiekunem swojej klasy rozgrywkowej.

Zgłoszenie takie należy wysłać do opiekuna danej klasy.

Klasa O – Robert Podlecki 

Klasa A – Andrzej Głowacki 

Klasa B –  Stanisław Sachajko

Niesklasyfikowani i nowy kurs – Radosław Wąsik

Forma egzaminu:

 1. Najpierw sędziowie przystępują do egzaminu teoretycznego – 30 pytań z zakresu Przepisów gry w Piłkę Nożną

 2. Następnie każdy sędzia przystępuje do części pierwszej egzaminu biegowego – biegi krótkie

 3. Część druga egzaminu biegowego to bieg interwałowy

Sędziowie, którzy otrzymali do dyspozycji zegarki monitorujące zapis tętna zobowiązani są do używania ich w trakcie egzaminów kondycyjnych oraz dostarczenia plików z zapisem tętna zarejestrowanym w trakcie ich odbywania.

W przypadku niespełnienia tego wymogu Zarząd KS LZPN może uznać egzamin kondycyjny za niezaliczony

TEST TEORETYCZNY (każdy sędzia może uzyskać maksymalnie 30 pkt; test zawiera 30 pytań z zakresu Przepisów gry w Piłkę Nożną 2017/18)

Zasady punktacji z egzaminu teoretycznego:

 • odpowiedź pełna –1 pkt.,

 • odpowiedź niepełna (w zakresie braku napomnienia) –0,5 pkt.,

 • odpowiedź niepełna (błędna w zakresie napomnienia) –0,5 pkt.,

 • brak zaznaczonej odpowiedzi, odpowiedź zaznaczona ołówkiem lub odpowiedź zaznaczona i poprawiona –0,00 pkt.,

 • odpowiedź błędna (w zakresie kary zespołowej lub decyzji o karze wykluczenia z gry) –0,00 pkt

Minimum zaliczeniowe

III, IV liga Klasa Okręgowa – odpowiedź poprawna na co najmniej 24 pytania

Klasa A, B , NKL – Odpowiedź poprawna na co najmniej 21 pytań

 • Egzaminy dla sędziów III ligi zostaną przygotowane i przeprowadzone przez Centralną

Komisję Szkoleniową KS PZPN (dwukrotnie) .

 • Egzaminy dla sędziów IV ligi  zostaną przygotowane przez Komisję Szkoleniową KS LZPN ( trzykrotnie).

 • Egzaminy pozostałych klas przygotowuje macierzysty okręg sędziego.

EGZAMIN KONDYCYJNY (składa się z dwóch testów)

TEST 1 – SPRINTY

Sędziowie zobowiązani są do przebiegnięcia 6 odcinków z możliwością 1 poprawki

Schemat biegu krótkiego

Biegi krótkie – schemat

Rodzaj biegu – klasa sędziego Ilość odcinków Czas na zaliczenie Maksymalny odpoczynek
III Liga 6x 40 m 6,0 sek 60 sek
IV LIGA 6x 40m 6,0 sek 60 sek
O,A,B, NKL (ubiegający się o awans) 6x 40 m 6,4 sek  60 sek
O,A,B, NKL (pozostali sędziowie) 6x 40 m 6,4 sek  60 sek

 

TEST 2 – BIEG INTERWAŁOWY

 • Sędziowie muszą ukończyć 40 biegów x 75 m oraz 25 m chodów – interwał. Dystans taki odpowiada 4 000 m lub 10 okrążeniom bieżni 400-metrowej.

 • Sędziowie mogą ukończyć 48 biegów x 75 m oraz 25 m chodów – interwałowo. Dystans taki odpowiada 4 800 m lub 12 okrążeniom bieżni 400-metrowej – oznacza to bardzo dobre przygotowanie kondycyjne sędziego.

Bieg interwałowy – schemat połowy jednego okrążenia (w skład 1 okrążenia wchodzą 4 odcinki 75 m i 4 odcinki 25m).

Rodzaj biegu – klasa sędziego 1 odcinek 75m 1 odcinek 25m 2 odcinek 75m
2 odcinek 25m
III Liga 15 sekund 18 sekund 15 sekund 18 sekund –
IV Liga 15 sekund 18 sekund 15 sekund 18 sekund
O,A,B, NKL (ubiegający się o awans) 15 sekund 20 sekund 15 sekund 20 sekund
O,A,B, NKL (pozostali sędziowie ) + seniorzy 17 sekund 24 sekund 17 sekund 24 sekund
 •  Sędziowie powyżej 40 roku życia obowiązuje tylko bieg interwałowy (6 okrążeń na zaliczenie)

 

PRZYDATNE PLIKI

 

MP3 nowych testów (15/18;15/20;)  – POBIERZ

Prezentacja NOWEGO EGZAMINU BIEGOWEGO (PZPN) – POBIERZ

MP3 testu starego 30/40   – POBIERZ

STRONA Z TESTAMI SĘDZIOWSKIMI – http://testysedziowskie.pl/

Opracował: Damian Kuźniak