Newsy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU „NABÓR 2016”

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU „NABÓR 2016”

dla kandydatów na sędziów piłki nożnej KS LZPN

 

ZAJĘCIA PROWADZONE BĘDA PRZEZ SIEDEM

KOLEJNYCH TYGODNI (WE WTORKI I CZWARTKI)

W GODZINACH 17.30 – 19.00  W SALI STOŁÓWKI, NA PARTERZE

(TUŻ PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU DO GIMNAZJUM Nr 16, ul. Poturzyńska 2)

W sali znajdował się będzie „związkowy” laptop i rzutnik.

W torbie laptopa znajdują się gotowe listy obecności na każdy dzień kursu.

Realizowane tematy należy uzupełnić materiałem filmowym.

Każde zajęcia kończą się testem teoretycznym – 10 pytań

(proszę wykorzystywać w pierwszej kolejności pytania z dostępnej bazy pytań)

Po zajęciach – omówione z kursantami pytania proszę przesłać

na adres mailowy: mateuszz32@wp.pl , malyszek@poczta.fm

 

 

Lp.

 

Temat wykładu (zajęć, ćwiczeń)

 

Termin

 

Wykładowca

Ilość

godzin

 
 

1.

Otwarcie kursu.

  Spotkanie organizacyjne.

 

12.01.2016

Wtorek

Paweł Gil

 

30 minut  
2. Temat:  Sędzia jako osoba publiczna. Osobowość – powaga roli sędziego.

 

Erwin Paterek 90 minut  
3. Temat:  Specyfika treningu fizycznego sędziego piłki nożnej. Omówienie egzaminu interwałowego.

 

  14.01.2016

Czwartek

Robert Podlecki

 

 

 

 

30 minut

 
4. Temat:  Pole gry – miejsce rozgrywania zawodów. Strefa techniczna. Piłka. Art. 1, 2, strefa techniczna.

Podsumowanie: test 10 pytań.

 

60 minut  
5. Temat: Liczba zawodników oraz ich ubiór podczas zawodów.  Art. 3, 4

Podsumowanie: test 10 pytań.

 

19.01.2016

Wtorek

Andrzej Głowacki 90 minut  
6. Temat:  Prawa i obowiązki sędziów, sędziów asystentów i sędziego technicznego Art. 5, 6, Sędzia techniczny

Podsumowanie: test 10 pytań.

 

21.01.2016

Czwartek

Karol Iwanowicz 90 minut  
7. Temat: Niektóre zadania i postępowanie sędziego

            podczas zawodów.  Art. 7, 8, 9, 10

Podsumowanie: test 10 pytań.

26.01.2016

Wtorek

Grzegorz Pożarowszczyk 90 minut  
8. Temat:  Jak należy rozumieć określenie „spalony” – teoria oraz prezentacja filmowa.                                       

                Art. 11

Podsumowanie: test 10 pytań.

 

28.01.2016

Czwartek

Piotr Sadczuk 90 minut  
9. Temat:  Gra niedozwolona i niewłaściwe

              postępowanie – część I.   Art. 12 (prezentacja)

Podsumowanie: test 10 pytań.

 

02.02.2016

Wtorek

Zbigniew Zych 90 minut  
10. Temat: Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie – część II (w oparciu o materiał filmowy).  Art. 12

Podsumowanie: test 10 pytań.

 

4.02.2016

Czwartek

Paweł Gil

 

120 minut  
11. Temat : Temat : Rzuty wolne, wrzuty, rzuty od bramki oraz rzuty z rogu.   Art. 13, 15, 16, 17

Podsumowanie: test 10 pytań.      

 

 

9.02.2016

Czwartek

Zbytniewski Andrzej 90 minut  
12. Temat:  Sprawozdanie z zawodów – dokument najwyższej wagi.   Praktyczne wypełnianie sprawozdania z zawodów wraz z załącznikami. Regulaminy rozgrywek. Podsumowanie: test 10 pytań.

 

11.02.2016

Czwartek

Andrzej Kusmierczyk,

Stanisław Sachajko  

90 minut  
13. Temat:  Sposób poruszania się sędziów i sędziów asystentów, zasady współpracy zespołu sędziowskiego  Art. 5, 6

Podsumowanie: test 10 pytań.

 

18.02.2016

Czwartek

Piotr Boryca 90 minut  
14. Temat : Rzut karny – jako trudna i

               odpowiedzialna decyzja sędziego.

               Seria rzutów z punktu karnego w celu

               wyłonienia zwycięskiej drużyny.  

Art. 14, Procedury mające na celu…

Podsumowanie: test 10 pytań.

23.02.2016

Wtorek

Radosław Wąsik 90 minut  
15. Repetytorium – test wewnętrzny.     

Omówienie wyników.

 

25.02.2016

czwartek

Lub 1.03.2016

Jacek Małyszek

Mateusz Złotnicki

 

90 minut  
16. Zajęcia seminaryjne na zawodach piłki nożnej – praktyczna obserwacja zawodów.

 

marzec 2016 Komisja Szkoleniowa 120 minut  
17. Egzamin

  • test pisemny z zakresu przepisów gry.
  • samodzielne wypisanie sprawozdania z zawodów.
  • ustny sprawdzian wiadomości.

 

Marzec 2016 Komisja Szkoleniowa

 

 

 

240 min

 

 
18. Egzamin sprawnościowy – test interwałowy

 

Zakończenie kursu – ogłoszenie wyników,

marzec 2016 Komisja Szkoleniowa 180 min  
19. Wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu lub o ukończeniu kursu i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na sędziego, wręczenie legitymacji sędziego próbnego lub sędziego kandydata. marzec / kwiecień

2016

Szkolenie ogólne    

 

Dodaj komentarz