Newsy

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW „NABÓR 2018″

Rozpoczęcie kursu sędziowskiego „Nabór 2018″ odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej Nr 16 w Lublinie, ul. Poturzyńska 2 (sala konferencyjna na pierwszym piętrze w nowej części szkoły). Nadal – do dnia rozpoczęcia kursu przyjmowane  są zgłoszenia kandydatów.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU „NABÓR 2018”

dla kandydatów na sędziów piłki nożnej KS LZPN

 

Miejsce kursu: LUBLIN, SP Nr 16, ul. Poturzyńska 2 godzina 17.30

 

 

 Lp.  Temat wykładu (zajęć, ćwiczeń)  Termin  Wykładowca Ilość godzin
 1a.

 

Otwarcie kursu.

 

9.01.2018 Andrzej Kuśmierczyk 30 minut
1b.  Spotkanie organizacyjne. Temat:  Sędzia jako osoba publiczna. Osobowość – powaga roli sędziego.

 

9.01.2018 Jacek Małyszek 90 minut
2a. Temat:  Specyfika treningu fizycznego sędziego piłki nożnej. Omówienie egzaminu interwałowego.  11.01.2018 Robert Podlecki 30 minut
2b. Temat:  Pole gry – miejsce rozgrywania zawodów. Strefa techniczna. Piłka. Art. 1, 2, strefa techniczna. Podsumowanie: test 10 pytań.

 

11.01.2018 Robert Podlecki 60 minut
3. Temat:  Prawa i obowiązki sędziów, sędziów asystentów i sędziego technicznego Art. 5, 6, Sędzia technicznyPodsumowanie: test 10 pytań.

 

16.01.2018 Paweł Gil 90 minut
4. Temat: Extranet – podstawy obsługi i sprawozdanie. Liczba zawodników oraz ich ubiór podczas zawodów.  Art. 3, 4Podsumowanie: test 10 pytań.

 

18.01.2018 Andrzej Głowacki 90 minut
5. Temat:  Gra niedozwolona i niewłaściwe              postępowanie – część I.   Art. 12

Podsumowanie: test 10 pytań.

 

23.01.2018 Zbigniew Zych 90 minut
6. Temat:  Jak należy rozumieć określenie „spalony” – teoria oraz prezentacja filmowa.                                                        Art. 11

Podsumowanie: test 10 pytań.

 

25.01.2018 Andrzej Zbytniewski 90 minut
7. Temat: Niektóre zadania i postępowanie sędziego            podczas zawodów.  Art. 7, 8, 9, 10

Podsumowanie: test 10 pytań.

30.01.2018 Radosław Wąsik 90 minut
8. Temat:  Sposób poruszania się sędziów i sędziów asystentów, zasady współpracy zespołu sędziowskiego  Art. 5, 6Podsumowanie: test 10 pytań.

 

1.02.2018 Jacek Walczyński 90 minut
9. Temat: Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie – część II (w oparciu o materiał filmowy).  Art. 12Podsumowanie: test 10 pytań.

 

6.02.2018 Piotr Sadczuk 120 minut
10 Temat 9: Rzut karny – jako trudna i                odpowiedzialna decyzja sędziego.

               Seria rzutów z punktu karnego w celu

               wyłonienia zwycięskiej drużyny.  

Art. 14, Procedury mające na celu…

Podsumowanie: test 10 pytań.

8.02.2018 Karol Iwanowicz 90 minut
11 Temat 11: Regulaminy rozgrywek. Sprawozdanie z zawodów – dokument najwyższej wagi. Praktyczne wypełnianie sprawozdania z zawodów wraz z załącznikami.  13.02.2018 Stanisław Sachajko 90 minut
12 Temat 10: Rzuty wolne, wrzuty, rzuty od bramki oraz rzuty z rogu.   Art. 13, 15, 16, 17 Podsumowanie: test 10 pytań.      

 

15.02.2018 Mateusz Złotnicki 90 minut
13 Repetytorium – test wewnętrzny.      Omówienie wyników.

 

20.02.2018 Jacek Małyszek 90 minut
14 Zajęcia seminaryjne na zawodach piłki nożnej – praktyczna obserwacja zawodów.Górnik Łęczna-Wigry Suwałki lub

Górnik Łęczna-Chrobry Głogów

 

03-0403.2018

 

17-18 03.2018

Komisja Szkoleniowa 120 minut
15 Egzamin·          test pisemny z zakresu przepisów gry.

·          samodzielne wypisanie sprawozdania z zawodów.

·          ustny sprawdzian wiadomości.

 

 marzec 2018 Komisja Szkoleniowa    

240 min

 

16 Egzamin sprawnościowy – test interwałowy  marzec 2018 Komisja Szkoleniowa 180 min
17 Zakończenie kursu – ogłoszenie wyników, wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu lub o ukończeniu kursu i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na sędziego, wręczenie legitymacji sędziego próbnego lub sędziego kandydata.  marzec / kwiecień 2018    

 

 

 

 

Dodaj komentarz