Newsy

Komunikat Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący rozgrywania meczów towarzyskich

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZGRYWANIA MECZÓW TOWARZYSKICH

                       W LUBELSKIM ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

 Lubelski Związek Piłki Nożnej umożliwia klubom rozgrywanie zawodów towarzyskich z obsadą sędziowską od dnia 20.06.2020 r.  Kluby  zgłaszają  termin i lokalizację meczów  na dotychczasowych zasadach na druku, który znajduje się w załączniku.

ZAWODY TOWARZYSKIE NIE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ BEZ PROTOKOŁU MECZOWEGO ORAZ OPIEKI MEDYCZNEJ

Zawody muszą być  rozgrywane BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI, w reżimie sanitarnym wynikającym z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – które określa warunki udziału oraz obowiązki organizatora współzawodnictwa sportowego,  tj.  w szczególności:

Na obiektach, na których odbywa się współzawodnictwo:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego:

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe.

W związku z powyższym, skład osobowy klubu-uczestnika meczu może liczyć maksymalnie 25 osób                   (18 zawodników oraz 7 przedstawicieli klubowych wpisanych do protokołu meczowego).

Sędziom delegowanym na zawody towarzyskie przysługuje ekwiwalent ryczałtowy (nie dolicza się kosztów dojazdu) wg tabeli:

Nazwa zawodów towarzyskich Ekwiwalent brutto Koszty uzyskania przychodu 20% Dochód Podatek  17% Ekwiwalent  netto

 

do wypłaty

II LIGA główny
asystent
120

 

100

24

 

20

96

 

80

16

 

14

104

 

86

III LIGA główny
asystent
115

 

85

23

 

17

92

 

68

16

 

12

99

 

73

IV LIGA główny
asystent
85

 

75

17

 

15

68

 

60

12

 

10

73

 

65

KLASY NIŻSZE SENIORZY
główny
asystent
75
65
15

 

13

60

 

52

10

 

9

65

 

56

DRUŻNY MŁODZIEŻOWE
główny
asystent
65
50
13

 

10

52

 

40

9

 

7

56

 

43

  Zgłoszenie meczu sparingowego pdf

SĘDZIOWIE

Warunkiem bezwzględnym do  obsady zawodów meczu kontrolnego na obszarze LZPN  jest przesłanie na adres mailowy: lubelski@zpn.pl podpisanego czytelnie oświadczenia oraz Oddziału, który reprezentuje sędzia.

Zaktualizowane oświadczenie sędziego zgodne z RODO

Oświadczenie_sędziego-mecze-turnieje-od 20.06.2020 RODO

Dodaj komentarz