Newsy

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN V/2020 Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE RYCZAŁTÓW DLA SĘDZIÓW IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH

 

Uchwała nr V/61 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w sprawie ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

  1. Przyjmuje się „Tabelę ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
  2. W uzasadnionych przypadkach uwzględniając indywidualne, lokalne uwarunkowania (możliwości logistyczne sędziów, wielkość województwa, lokalizacja klubów, pokonywane odległości i inne) dopuszcza się możliwość ustalenia wysokości ryczałtów w wysokości innej niż określona w Załączniku nr 1, przy czym nie może być ona niższa lub wyższa o 10% w stosunku do kwoty bazowej określonej w Załączniku nr 1. Waloryzacji kwoty bazowej co 2 lata dokonuje Zarząd PZPN.
  3. W przypadkach stawek sędziowskich nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Uchwały nr XII/187 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych.
  4.  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od sezonu 2020/2021.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

        

 

Załącznik nr 1

Tabela ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych  oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN

 

Lp. Rozgrywki Sędzia główny Sędzia asystent
1. IV liga 260 215
2. Klasa Okręgowa 210 180
3. Klasa „A” 160 135
4. Klasa „B” 140 115
5. Wojewódzka Liga Juniorów Starszych 160 135
6. Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych 150 130
7. I kl. Junior Starszy 115 95
8. I kl. Junior Młodszy 100 85
9. II kl. Junior 100 85
10. Wojewódzka Liga Trampkarzy

Wojewódzka Liga Młodzików

90 75
11. Trampkarz 80 65
12. Młodzik 70 55
13. III liga kobiet 105 85

 

 

     Ad. 3

Prezes PZPN Zbigniew Boniek Załącznik nr 1

Tabela ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego

Lp Rozgrywki Sędzia główny Sędzia asystent Sędzia techniczny Obserwator PZPN Delegat PZPN
1. Ekstraklasa 3600 zł 2000 zł 500 zł 1000 zł 1000 zł
2. I liga 1800 zł 800 zł 300 zł 700 zł 700 zł
3. II liga 1000 zł 600 zł 200 zł 600 zł 600 zł
4. III liga 550 zł 450 zł 235 zł 235 zł
5. Puchar

Polski

Runda

Wstępna i 1/32

finału

500 zł 350 zł 350 zł 400 zł
1/16, 1/8, 1/4 i 1/2 finału 1500 zł 1000 zł 500 zł 700 zł 700 zł
Finał 3600 zł 2000 zł 500 zł 1000 zł 1000 zł
Superpuchar 3600 zł 2000 zł 500 zł 1000 zł 1000 zł
6. Centralna Liga Juniorów U-18 335 zł 235 zł 235 zł
7. Ekstraliga kobiet 600 zł 450 zł 450 zł
8. I liga kobiet 500 zł 350 zł 350 zł
9. II liga kobiet 250 zł 200 zł
10. Puchar  Polski kobiet Szczebel Międzywojewód

zki

300 zł 230 zł
1/8 i ¼ finału 500 zł 350 zł 350 zł
½ finału 600 zł 450 zł 450 zł
Finał 600 zł 450 zł 200 zł 450 zł
11. Turniej Finałowy rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny, ½ klubowych MP Juniorek Starszych 450 zł 350 zł
12. Turniej Finałowy rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego, ½ klubowych MP Juniorek Młodszych 400 zł 300 zł
13. Centralna Liga Juniorów U-17 (Runda Finałowa) 450 zł 350 zł
14. Centralna Liga Juniorów U-15 (Runda Finałowa) 450 zł 350 zł
15 Turniej Finałowy Juniorek Starszych 500 zł 400 zł
16. Rozgrywki kadr wojewódzkich kobiet

(szczebel międzywojewódzki), Międzywojewódzkie

Mistrzostwa Młodziczek,

250 zł 200 zł
Makroregionalna Liga

Juniorek Młodszych

17. Zawody sparingowe i kontrolne seniorów Ekstraklas y 240zł 180 zł
I ligi 180 zł 120zł
II ligi 120 zł 90 zł
18. Zawody sparingowe i kontrolne kadr juniorów 200 zł 150 zł
19. Zawody Międzynarodowe

repr. A, U-21, U-19; Zawody międzynarodowe klubowe

1000 zł 700 zł 500 zł
20. Zawody Międzynarodowe repr. U-18, U-17, U-16, U15, U-14 400 zł 250 zł 200 zł
21. Turnieje Międzynarodowe (za każdy mecz) 1000 zł 700 zł 500 zł
22. Puchar Syrenki 500 zł 400 zł 200 zł
 Futsal
Lp Rozgrywki Sędzia 

I i II

Sędzia III Sędzia czasowy Obserwator /Delegat PZPN Obserwator TV
23. Ekstraklasa Futsalu 600 zł 170 zł 170 zł 400 zł 150 zł
24. I liga Futsalu 400 zł 170 zł 170 zł 350 zł 150 zł
25. Halowy Puchar

Polski – (półfinały i finały)

550 zł 170 zł 170 zł 350 zł 150 zł
26. Ekstraliga kobiet 250 zł 120 zł 120 zł 150 zł
27. I liga kobiet 200 zł 120 zł 120 zł 100 zł
28. Zawody sparingowe i kontrolne 150 zł 100 zł 100 zł
29. Towarzyskie zawody międzypaństwowe 600 zł 250 zł 250 zł 300 zł
30. Finały

Akademickich MP;

finały

Młodzieżowych MP

60 zł 30 zł 30 zł 40 zł
 

Piłka Plażowa

Lp Rozgrywki Sędzia nr 1

Sędzia nr 2

Sędzia techniczny Sędzia czasowy Obserwator

PZPN /

Delegat PZPN

31. Zawody juniorów i kobiet (klubowe MP, PP); turnieje towarzyskie; zawody pokazowe – za jeden dzień 230 zł 230 zł  230 zł
32. I liga seniorów – za jeden dzień 270 zł 270 zł 270 zł
33. Ekstraliga seniorów – za jeden dzień 300 zł 300 zł 300 zł
34. Finał klubowych MP; finał PP; Superpuchar; eliminacje i baraże w ramach rozgrywek Ekstraligi seniorów – za jeden dzień 320 zł 320 zł 320 zł
.35

.

Zawody z udziałem zespołów międzypaństwowych – za jeden dzień 370 zł 370 zł 370 zł
VAR
Lp Rozgrywki Sędzia VAR Sędzia AVAR Sędzia główny

VAR

Sędzia asystent

VAR

36. Ekstraklasa, I liga, II liga, Puchar Polski 2000 zł 2000 zł
37. Mecze testowe live i offline 1000 zł 1000 zł 400zł 250zł

 

  1. Dla sędziów i obserwatorów prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT kwotę ryczałtu zwiększa się o podatek VAT, według aktualnie obowiązujących stawek ryczałtów dla sędziów i obserwatorów delegowanych na mecze szczebla centralnego.
  • Niezależnie od opłat, o których mowa w pkt 4 (z wyłączeniem sędziów) oraz 6, 17-18, 20, 22 i

30-35 sędziom oraz obserwatorowi przysługuje zwrot kosztów podróży w wysokości:

Odległość stawka
do 20 km 25 zł
do 50 km 60 zł
do 100 km 110 zł
do 160 km 150 zł
do 200 km 180 zł
do 260 km 210 zł
do 320 km 240 zł
powyżej 320 km 270 zł
  1. Przyjmuje się stawkę 1200 zł dla oficera łącznikowego sędziów i obserwatorów meczów międzynarodowych, z uwzględnieniem postanowień Pkt. II.

 

             

Dodaj komentarz