Licencje

 

Komisja ds. Licencji Sędziowskich Lubelskiego ZPN przypomina o obowiązku posiadania ważnej – aktualnej licencji sędziowskiej na s. 2018/2019.

Sędziowie oraz sędziowie asystenci szczebla centralnego, którzy nie jeszcze posiadają licencji na s. 2018/2019 powinni złożyć wniosek i wnieść stosowną opłatę w biurze LZPN – ul. I. Rzeckiego 21 w Lublinie w terminie 20-24 lipca 2018 r.

Sędziowie na szczeblu Lubelskiego ZPN (10 powiatów lubelskich) – liga III, IV oraz klasa Okręgowa, klas A, klasa B i sędziowie niesklasyfikowani wnioskujący o przedłużenie/przyznanie licencji na s. 2018/2019 powinni  złożyć wymagane dokumenty w tym wnieść opłatę licencyjną w biurze LZPN – ul. I. Rzeckiego 21 w Lublinie  w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.  (można przesłać pocztą, a opłatę licencyjną przelewem). 

Sędziowie na szczeblu Okręgowego ZPN (BOZPN, ChOZPN, ZOZPN) – klasa Okręgowa, klas A, klasa B i sędziowie niesklasyfikowani wnioskujący o przedłużenie/przyznanie licencji na s. 2018/2019 powinni złożyć wymagane dokumenty do biura macierzystego OZPN oraz wnieść opłatę licencyjną na konto LZPN (podane poniżej w tekście) w terminie do dnia   31 lipca 2018 r.  (można przesłać pocztą, a opłatę licencyjną przelewem). 

Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji:

 • wniosek licencyjny na sezon 2018/2019 wypełniony i podpisany przez sędziego (załącznik nr 1) – dotyczy wszystkich sędziów piłkarskich
 • kopia aktualnej karty zdrowia (zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza)
 • dwa zdjęcia (dotyczy sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję)
 • potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej na konto Lubelskiego ZPN,
 • Wszystkie dokumenty w tym podpisane zdjęcia należy złożyć w koszulce – jak podano powyżej w tekście – w biurze LZPN, biurze OZPN
 • Opłata licencyjna na konto: MILENIUM SA  63 1160 2202 0000 0000 9853 0330

  w tytule przelewu prosimy wpisać:
  Opłata za licencję sędziowską – nazwisko i imię sędziego, klasa rozgrywkowa.
 • Sędziowie, posiadający licencję w sezonie 2017/2018 przedkładają legitymację licencyjną wraz z wnioskiem poprzez biuro w Okręgu, który dostarczy zbiorczo dokumentację do biura LZPN celem przedłużenia
  – nadanie uprawnienia do prowadzenia zawodów na s. 2018/2019. Dotyczy to także nowych sędziów, rozpoczynających działania w strukturach KS/OKS, którzy składają dokumenty w biurze macierzystego OZPN. Niezbędną licencje w formie papierowej otrzymają po decyzji Komisji ds. Licencji Sędziowskich LZPN.

Komisja ds. Licencji Sędziowskich LZPN

Lublin, 19.07.2018 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1

1.POBIERZ WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI

2.OPŁATY LICENCYJNE DLA SĘDZIÓW

3.Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich t.j.U nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.U nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.U nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r.

 

KOMUNIKAT KOMISJI ds. LICENCJI SĘDZIOWSKICH LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 2016/17

Terminy składania wniosków licencyjnych przez sędziów Kolegium Sędziów Lubelskiego ZPN Komisja ds. Licencji Sędziowskich Lubelskiego ZPN przypomina o obowiązku posiadania ważnej licencji sędziowskiej na s. 2016/2017.

Sędziowie oraz sędziowie asystenci szczebla centralnego wnioskujący o przedłużenie licencji na s. 2016/2017 proszeni są o złożenie w biurze LZPN – ul. Filaretów 44 w Lublinie niezbędnych dokumentów do dnia 8 lipca 2016 r.

Sędziowie na szczeblu Lubelskiego ZPN (liga III, IV oraz klasy: Okręgowa, A, B i sędziowie niesklasyfikowani) wnioskujący o przedłużenie/przyznanie licencji na s. 2016/2017 proszeni są o złożenie dokumentów w biurze LZPN – ul. Filaretów 44 w Lublinie – w terminie do dnia 22 lipca 2016 r.

Dokumenty potrzebne do przedłużenia licencji:

– wniosek licencyjny na sezon 2016/2017 (w formacie A4) wypełniony i podpisany przez sędziego (załącznik nr 1)–wszyscy sędziowie

– kopia aktualnej karty zdrowia (zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza),

– dwa zdjęcia (dotyczy sędziów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o licencję).

– potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej na konto Lubelskiego ZPN,

konto: MILENIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330

w tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za licencję sędziowską – imię i nazwisko sędziego, klasa rozgrywkowa. – sędziowie, posiadający licencję w sezonie 2015/2016 przedkładają również legitymację licencyjną,

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Sędziowskich Lubelskiego ZPN

/-/ Stanisław Pryciuk

DOKUMENTY DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1

1.POBIERZ WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI

2.Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich

KOMUNIKAT KOMISJI ds. LICENCJI SĘDZIOWSKICH LZPN – s. 2016/2017