Obsada

 
Przypominamy: Warunkiem bezwzględnym do obsady sędziego w zawodach – wszystkich meczów w rozpoczynającym się sezonie 2020/21 na obszarze LZPN  jest przesłanie na adres mailowy: lubelski@zpn.pl i do wiadomości obsada@lzpn.pl podpisanego czytelnie oświadczenia oraz Oddziału, który reprezentuje sędzia. Oświadczenie znajduje się TUTAJ
Koleżanki i Koledzy
Przypominam, że wszelkie sprawy związane z obsadą (urlopy, zamiany, prośby itp.) kierujemy na maila: obsada@lzpn.pl lub bezpośrednio do Referenta obsady Mariusza Szumigaja.
Natomiast sprawy związane z extranetem do kol. Andrzeja Głowackiego – andrzej.glowacki@lzpn.pl
Informacje przyjmowane będą tylko drogą mailową z podaniem klasy rozgrywkowej, grupy i zestawu drużyn. Wszelkie sms-y i telefony nie są akceptowalną formą kontaktu z Obsadą i ekstranetem. Rozmowa telefoniczna może być wykorzystana  tylko w sytuacjach wyjątkowych i niespotykanych, przed zawodami, bądź w trakcie.
 
Przewodniczący Kolegium Sędziów LZPN
AndrzeKuśmierczyk
 
 

OBSADA SĘDZIOWSKA 28-29 LISTOPADA WERSJA KOŃCOWA

 

 
.
.
 
 
 
 

Sędziowie mają obowiązek wprowadzania asystentów do pzpn24 zgodnie z pierwszą wersją obsady. Asystenci tak jak sędziowie mają obowiązek potwierdzać zawody w systemie.

Dodawanie asystentów w pzpn24 – po zaakceptowaniu zawodów zaznaczamy Pokaż moją obsadę, wchodzimy na mecz, który nas interesuje i wyznaczamy asystentów (mecz podświetla się na zielono). Jeśli nie ma go na liście asystenta wysyłamy maila na andrzej.glowacki@lzpn.pl, nadaję mu uprawnienia do określonej ligi i wyznaczam na zawody.
 
 
 
 
PREZENTUJEMY uchwałę Zarządu KS LZPN dotyczącej urlopowania się na zawody. Urlopy należy wysyłać na adres e-mail: obsada@lzpn.pl

Uchwała Zarządu KS LZPN z dnia 04.07.2016r. w sprawie uregulowania zasad zgłaszania planowanej absencji w obsadzie sędziowskiej.
1. Sędziowie zobowiązani są do zgłaszania planowanej nieobecności w obsadzie:
a. W przypadku kolejki „sobotnio – niedzielnej” do godz. 20.00 w piątek przed następną kolejką ( osiem dni przed terminem);
b. W przypadku kolejki „środowej” do godz. 20.00 we wtorek przed następną kolejką ( osiem dni przed terminem) ;
2. Niedotrzymanie przez sędziego terminów ustalonych w pkt. 1 będzie skutkowało obowiązkiem wpłacenia na konto KFD KS LZPN
przez tego sędziego kwoty 20,00 zł tytułem „opłaty administracyjnej” na niżej podany numer konta.
(nr konta 30 1160 2202 0000 0003 1981 6830  w tytule należy wpisać imię i nazwisko oraz dopisek „opłata administracyjna”).
3. W wyjątkowych, usprawiedliwionych wypadkach Zarząd KS LZPN ma prawo zwolnić sędziego z obowiązku uiszczenia opłaty,
o której mowa w pkt. 2 na podstawie krótkiego pisemnego wyjaśnienia złożonego przez sędziego do KS LZPN
lub drogą elektroniczną na adres kolegium.sedziow@lzpn.pl w ciągu 3 dni od przedmiotowego zdarzenia
(istotne zdarzenia losowe niezależne od sędziego, kontuzje potwierdzone przez lekarza itp.).
4. Po dokonaniu wpłaty sędzia jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia wpłaty na adres kolegium.sedziow@lzpn.pl i obsada@lzpn.pl ,
5. Brak wpłaty o której mowa w pkt. 2 w ciągu 5 dni od przedmiotowego zdarzenia spowoduje nieuwzględnianie sędziego w obsadzie do odwołania.
6. Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia 20.07.2016r i ma zastosowanie od sezonu 2016/2017.
Zarząd KS LZPN