Newsy

Obowiązek sprawdzania licencji trenerskich przez sędziów

Wydział Gier LZPN przypomina Sędziom, że zgodnie z postanowieniami regulaminów rozgrywek trenerzy osobiście składają sędziemu ważną licencję przyznaną przez PZPN/LZPN. Niestety w trwających obecnie rozgrywkach często zdarza się tak, że sędziowie nie sprawdzają przed meczem czy trener posiada ważną licencję trenerską oraz czy jest obecny w trakcie meczu w strefie technicznej.  W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia przez Wydział Gier, iż w danym meczu zespół był prowadzony przez trenera nieposiadającego ważnej licencji lub nie przebywającego na ławce rezerwowych a sędzia nie odnotował tego faktu w sprawozdaniu z meczu, Wydział Dyscypliny LZPN zastosuje kary dyscyplinarne wobec sędziów, którzy nie dopełnili w/w obowiązku regulaminowego.
Pozdrawiam
Konrad Krzyszkowski
Przewodniczący Wydziału Gier
Lubelskiego Związku Piłki Nożne

Dodaj komentarz

W poniedziałek 10 października 2022 roku o godz. 18.00 na auli Politechniki Lubelskiej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny.