Newsy

Oferta ubezpieczeniowa z PZU SA. dla sędziów

„Szanowni Państwo,

PZU S.A., chcąc podwyższyć i ujednolicić standard ochrony ubezpieczeniowej NNW dla wszystkich uczestników sportu jakim jest piłka nożna, przygotowało w związku z tym dla sędziów piłkarskich nową ofertę ubezpieczenia, której główne założenia znajdą Państwo poniżej.

Propozycja została przygotowana na bazie Porozumienia pomiędzy PZPN a PZU S.A. w sprawie ogólnopolskiego programu ubezpieczenia zawodników uprawiających piłkę nożną.

Nowa oferta ubezpieczenia NNW PZU S.A. to zupełnie inny produkt ubezpieczeniowy nastawiony przede wszystkim na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji związanej z wypadkiem doznanym podczas uprawiania sportu i zapewniający realną ochronę ubezpieczeniową już od 18 zł/osoba rocznie.

Jako jedyny produkt na polskim rynku udostępnia możliwość bezgotówkowego leczenia doznanego urazu w ramach sieci klinik współpracujących z Ubezpieczycielem.

Do obsługi szkód oraz organizacji procesu leczenia uruchomiona została dedykowana infolinia PZU S.A..

W ramach oferty funkcjonują trzy warianty ubezpieczenia, różniące się od siebie wysokością świadczeń. Poniżej znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje dot. sum ubezpieczenia proponowanych w nowej ofercie – w formie porównania z bazowym wariantem dotychczasowej oferty (na czerwono został oznaczony wariant ubezpieczenia rekomendowany przez PZU S.A.):

Nowa propozycja Dotychczasowa oferta
wariant I wariant II wariant III wariant bazowy
śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł 20 000 zł 60 000 zł 10 000 zł
trwały uszczerbek na zdrowiu (za 100% uszczerbku) 5 000 zł 20 000 zł 60 000 zł 10 000 zł
trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku) 50 zł 200 zł 600 zł 100 zł
koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku 3 000 zł 6 000 zł 30 000 zł Brak
koszty rehabilitacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1 000 zł 4 000 zł 20 000 zł Brak
koszt nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 1 250 zł 1 250 zł 1 250 zł 1 000 zł
Składka roczna za osobę 18 zł 75 zł 213 zł 10 zł

 

W ramach niewiele wyższej składki ubezpieczeniowej otrzymujecie Państwo realną ochronę ubezpieczeniową (już od najniższego wariantu ubezpieczenia), która umożliwi Państwu sfinansowanie leczenia w przypadku doznania szkody na boisku podczas wykonywania zadań sędziego.

Szczegóły dotyczące ww. propozycji można uzyskać telefonicznie pod numerem 800 007 008 (w dni powszednie, pomiędzy 9:00 a 17:00), bądź mailowo: sport@kahlenbergservices.com „

 

Dodaj komentarz