Newsy

Okólnik nr 17

Do wszystkich związków narodowych i konfederacji
Okólnik nr 17
Zurych, 21 sierpnia 2019
SEC/2019/C320/bru
Przepisy Gry 2019/20 – Ważne objaśnienia
Szanowni Państwo,
w związku z dużą ilością próśb, Zarząd IFAB zaakceptował poniższe objaśnienia, wskazówki i przypomnienia, które odnoszą się do Przepisów Gry 2019/20. Korzystając z okazji pragniemy mocno podkreślić ważny obowiązek, zapisanym w Statucie FIFA, przestrzegania Przepisów Gry zgodnie z interpretacjami IFAB i FIFA.
Artykuł 3 – Zawodnicy
Zmiana wprowadzona do procedury wymiany zawodników wymaga, żeby zawodnik wymieniany opuścił pole gry w najbliższym punkcie linii ograniczającej pole gry. Zapis ten należy bezwzględnie przestrzegać, chyba że zadecydują względy bezpieczeństwa lub sędzia zezwoli zawodnikowi na szybkie opuszczenie pola gry przy linii środkowej. Jeżeli w takim przypadku zawodnik nie opuści pola gry szybko, należy ukarać go napomnieniem (żółtą kartką).
Artykuł 8 – Rozpoczęcie i wznowienie gry
Rzut sędziowski zarządza się wyłącznie w przypadku, w którym piłka dotyka sędziego (lub innego członka zespołu sędziowskiego) i pozostaje w grze. Jeżeli piłka wychodzi z gry, wznawia się ją tak, jakby nie doszło do kontaktu piłki z sędzią.
Artykuł 10 – Wyłanianie zwycięzcy
W czerwcu 2019 r. FIFA podczas Mistrzostwa Świata Kobiet i CONMEBOL (Copa America, Copa Libertadores i Copa Sudameicana) otrzymały specjalne pozwolenie, dotyczące rozgrywek, w których stosowany był system VAR, na nieudzielanie napomnień (żółtych kartek) jeżeli bramkarz naruszył przepisy podczas serii rzutów z punktu karnego i doprowadziło to do powtórzenia rzutu karnego.
Pozwolenie to zostało rozszerzone na wszystkie rozgrywki, w których stosuje się system VAR. Możliwość stosowania takiej procedury dotyczy tylko rzutów z punktu karnego wykonywanych w celu wyłonienia zwycięzcy zawodów. Procedura ta, nie może być stosowana w przypadku rzutów karnych wykonywanych w „normalnym” czasie gry. Jednakże, jeżeli bramkarz uporczywie narusza przepisy w trakcie serii rzutów z punktu karnego, sędzia powinien go napomnieć (żółta kartka) za uporczywe naruszenia Przepisów Gry, lub za niesportowe zachowanie.
Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie
Wymaga się, aby sędziowie pokazywali żółte lub czerwone kartki osobom funkcyjnym, które popełnią przewinienia wyszczególnione w Artykule 12. Szczególnie zwraca się uwagę na wymóg pokazania czerwonej kartki osobie funkcyjnej, która wkracza na pole gry w celu konfrontacji z członkiem zespołu sędziowskiego, dotyczy to również okresu przerwy między połowami czy po zakończeniu zawodów.
Artykuł 14 – Rzut karny
Jedna z głównych zmian dotycząca procedury wykonania rzutu karnego (również rzutów z punktu karnego) zapewnia bramkarzom większą swobodę poruszania się przez usunięcie wymogu, żeby całe stopy lub ich części posiadały kontakt z linią bramkową podczas, gdy wykonywany jest rzut karny. Obecnie wymóg ograniczono do jednej stopy, która dodatkowo nie musi dotykać linii bramkowej, a może znajdować się nad nią (w powietrzu) – zapewnia to dodatkową swobodę bramkarzowi.
Mając zapewnioną większą swobodę, wymaga się, aby bramkarze przestrzegali Przepisów Gry a sędziowie tego nakazywali powtórzenie rzutu karnego, jeżeli bramkarz łamie Przepisy przed tym nim piłka znalazła się w grze i obroni rzut karny. Jednakże, gdy piłka zostanie zagrana poza światło bramki, lub jeżeli odbije się od słupka(-ów) i/lub poprzeczki, to sędzia zazwyczaj podejmie decyzję zgodną z „duchem gry” i nie nakaże powtórzyć rzut karny, chyba że przewinienie dokonane przez bramkarza ewidentnie wpłynęło na wykonawcę. Zasada ta obowiązuje w meczach prowadzonych z użyciem systemu VAR, gdy VAR musi sprawdzić czy nie doszło do złamania Przepisów przez bramkarza i/lub wykonawcę rzutu karnego.
Protokół VAR
System VAR stosuje się tylko w przypadku „oczywistych błędów” i „pominiętych poważnych zdarzeń” (w których sędziowie nie widzieli co się wydarzyło), bramki/nie ma bramki, rzut karny/brak rzutu karnego, bezpośrednia czerwona kartka lub błędna identyfikacja związana z udzieleniem żółtej lub czerwonej kartki.
Zasada zgodnie, z którą decyzja podjęta na polu gry pozostaje niezmieniona, chyba że doszło do „oczywistego błędu”, dotyczy wszystkich decyzji, które podlegają sprawdzenie. Decyzji nie zmienia się, chyba, że jest „ewidentnie błędna”.
Przy decyzjach związanych z faktami (np. miejsce przewinienia, ustawienie zawodników przy spalonym, przewinienie dokonane przez bramkarza podczas rzutu karnego lub rzutów z punktu karnego, piłka w grze/poza grą itp.) sędzia VAR musi poinformować sędziego czy istnieje dowód w postaci ewidentnego zapisu wideo. Jeżeli powtórki nie są ewidentne (w związku z ustawieniem kamery/kątem, kłopotami z określeniem dokładnego momentu zagrania piłki itp.) to sędzia VAR nie podejmuje interwencji.
Protokół nie zezwala sędziom na „wiedoweryfikację” sytuacji, w których pierwotne decyzje podjęte na polu gry nie są „oczywistym błędem”. Nie zezwala się na „wideoweryfikacje” w celu uzyskania przez sędziego „drugiej szansy” obejrzenia sytuacji lub potwierdzenia swojej decyzji, albo jej „sprzedania”, jeżeli nie była ona ewidentnie błędna.
Mamy nadzieje, że objaśnienia te pomogą w stosowaniu Przepisów Gry 2019/20 i prosimy o przekazanie ich sędziom, uczestnikom zawodów oraz mediom jak szybko jest to możliwe.
Jeżeli wymagane są dalsze objaśnienia, prosimy o kontakt na adres e-mail lawenquiries@theifab.com
Z wyrazami szacunku,
The IFAB
(-)
Lukas Brud
Sekretarz

Dodaj komentarz