Newsy

PRZYPOMNIENIE O SZKOLENIU 15 WRZEŚNIA DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW

W dniu 15.09.2014 r. o godz. 18.00 odbędzie szkolenie przeprowadzone przez Przewodniczącego KS LZPN Tomasza Mikulskiego pt.: „Strategia stosowania kar indywidualnych”.

Jednocześnie zwracamy uwagę sędziom, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami klasyfikowania, awansów i spadków sędziów piłki nożnej sędziowie ubiegający się o awans do wyższej klasy rozgrywkowej muszą uczestniczyć (potwierdzając to własnoręcznym wpisem na liście obecności) w co najmniej 75% szkoleń ogólnych, a pozostali w ponad 50% szkoleń.

Dodaj komentarz