Newsy

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZPN – SAMOWOLNE PROWADZENIE ZAWODÓW

Samowolne prowadzenie zawodów art. 89 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczania przez Kolegium Sędziów LZPN , bądź wydziału sędziowskiego właściwego związku piłki nożnej lub prowadzenie zawodów nie zgłoszonych do tych organów wymierza się karę:

a) nagany,

b) karę pieniężną,

c) dyskwalifikacji,

d) skreślenia z listy sędziów.

Kolegium Sędziów LZPN przypomina sędziom o grożących karach za samowolne sędziowanie jakichkolwiek zawodów oraz zamienienia się zawodami bez zgody Obsady.

Dodaj komentarz