Newsy

ROZGRYWKI ORLIKA I ŻAKA ORGANIZOWANE PRZEZ LZPN

W weekend 5-6 września ruszają rozgrywki orlika starszego, orlika młodszego i
żaka. Wyznaczeni do prowadzenia turniejów orlika starszego sędziowie zobowiązani
będą do wysłania wszystkich sms`ów oraz wprowadzenia sprawozdań z meczów w
systemie extranet. W rozgrywkach orlika młodszego sędziowie zobowiązani będą do
przesłania pełnej informacji o meczach do trenera Leszka Wójcika, który jest
odpowiedzialny za prowadzenie rozgrywek. Spotkania żaków będą prowadzone przez
trenerów. Przypominamy o obowiązku posiadania przez zawodników kart zdrowia w
rozgrywkach orlika starszego i młodszego (dopuszcza się listę zbiorczą podbitą
przez lekarza). Obowiązuje protokół z meczu przygotowany przez trenera Wójcika
lub z Extranetu. Trenerzy lub kierownicy drużyn mają obowiązek dostarczyć do
sędziego przed zawodami komplet dokumentów wg podstawowych przepisów gry dla
kat. Orlik-Żak.

Informacja przesyła drogą mailową do trenera Leszka Wójcika powinna być przesyłana w formie, którą z powodzeniem stosował Kolega Przemysław Golonka , a którą bardzo chwalił trener odpowiedzialny za rozgrywki najmłodszych adeptów piłki nożnej. Poniżej są zdjęcia jak ma to wyglądać:

IMG_20150701_122928IMG_20150701_122919

Dodaj komentarz