Newsy

Rozliczanie delegacji sędziowskich w IV lidze i klasie Okręgowej (Lublin)

Sędziowie i obserwatorzy/delegaci wyznaczani na zawody IV ligi i klasy Okręgowej nie wysyłają delegacji do Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Związek dokona rozliczenia w formie przelewu na konto bankowe sędziego.

Warunkiem otrzymania przelewu do 10 każdego miesiąca jest akceptacja meczu w systemie pzpn24, zgodnie z regulaminem rozgrywek IV ligi i klasy Okręgowej. Sędziowie mają obowiązek wprowadzania do wspomnianego systemu – sędziów asystentów. Brak wyznaczonego asystenta w systemie nie pozwoli na realizację przelewu.

Wszyscy sędziowie wyznaczeni na zawody IV ligi i klasy Okręgowej muszą uzupełnić swój numer konta bankowego w systemie pzpn24. Pozostali sędziowie powinni też uzupełnić swój numer konta bankowego.

W przypadku zmiany nr konta lub adresowych należy wysłać oświadczenie sędziego na adres mailowy: aleksandra.lipniewska@lzpn.pl

Numer konta uzupełniamy w zakładce:

FUNKCJE I ORGANIZACJE      →    Edytuj

Wpisujemy Lubelski ZPN, zaznaczamy rozliczenie ryczałtowe.

Zbigniew Bartnik
Prezes
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Dodaj komentarz