Newsy

TERMINY KURSÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN
Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy,
Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informację na temat kolejnych decyzji szkoleniowo-organizacyjnych.
I. Terminy kursów sędziów i obserwatorów szczebla centralnego
Po uzyskaniu potwierdzeń od właścicieli obiektów KS PZPN przedstawia harmonogram kursów egzaminacyjno -szkoleniowych szczebla centralnego – sesja Zima 2017:

26 stycznia (czwartek) – 4 lutego (sobota) 2017
Umag (Chorwacja)
 sędziowie zawodowi
 część sędziów grupy TopAmator (A & B)
 część asystentów s.c.

10-12 lutego 2017 (piątek-niedziela)
Zielonka k.Warszawy
 sędziowie III ligi (oprócz „gwiazdkowiczów”)
 obserwatorzy s.c.

17-19 lutego 2017 (piątek-niedziela)
Spała
pozostali sędziowie TopAmator (A & B)
 pozostali asystenci s.c.
 „gwiazdkowicze”

3-5 marca 2017 (piątek-niedziela)
Spała
 sędzie, asystentki i obserwatorki s.c.

Wszystkie kursy weekendowe rozpoczynają się obiadem w piątek, kończą się obiadem w niedzielę. Dokładne harmonogramy będą przesyłane bezpośrednio do zainteresowanych.

(-) Zbigniew Przesmycki
Przewodniczący KS PZPN

Dodaj komentarz

W poniedziałek 10 października 2022 roku o godz. 18.00 na auli Politechniki Lubelskiej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny.