Newsy

UCHWAŁA ZARZĄDU KS LZPN W SPRAWIE URLOPÓW SĘDZIOWSKICH – WAŻNA ZMIANA

Uchwała Zarządu KS LZPN z dnia 04.07.2016r. w sprawie uregulowania zasad zgłaszania planowanej absencji w obsadzie sędziowskiej.
1. Sędziowie zobowiązani są do zgłaszania planowanej nieobecności w obsadzie:
a. W przypadku kolejki „sobotnio – niedzielnej” do godz. 20.00 w piątek przed następną kolejką ( osiem dni przed terminem);
b. W przypadku kolejki „środowej” do godz. 20.00 we wtorek przed następną kolejką ( osiem dni przed terminem) ;
2. Niedotrzymanie przez sędziego terminów ustalonych w pkt. 1 będzie skutkowało obowiązkiem wpłacenia na konto KFD KS LZPN
przez tego sędziego kwoty 20,00 zł tytułem „opłaty administracyjnej” na niżej podany numer konta.
(nr konta 68 1050 1953 1000 0022 8656 6464 w tytule należy wpisać imię i nazwisko oraz dopisek „opłata administracyjna”).
3. W wyjątkowych, usprawiedliwionych wypadkach Zarząd KS LZPN ma prawo zwolnić sędziego z obowiązku uiszczenia opłaty,
o której mowa w pkt. 2 na podstawie krótkiego pisemnego wyjaśnienia złożonego przez sędziego do KS LZPN
lub drogą elektroniczną na adres kolegium.sedziow@lzpn.pl w ciągu 3 dni od przedmiotowego zdarzenia
(istotne zdarzenia losowe niezależne od sędziego, kontuzje potwierdzone przez lekarza itp.).
4. Po dokonaniu wpłaty sędzia jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia wpłaty na adres kolegium.sedziow@lzpn.pl i obsada@lzpn.pl ,
5. Brak wpłaty o której mowa w pkt. 2 w ciągu 5 dni od przedmiotowego zdarzenia spowoduje nieuwzględnianie sędziego w obsadzie do odwołania.
6. Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia 20.07.2016r i ma zastosowanie od sezonu 2016/2017.
Zarząd KS LZPN

Dodaj komentarz