Newsy

UŻYTKOWNICY SYSTEMU EKSTRANET-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Poprzez kliknięcie przycisku „akceptuj” Użytkownik systemu Extranet oświadcza, że:

¡ zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dobrowolnie wyraża zgodę na:

a)  umieszczenie swoich danych osobowych w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników oraz na przetwarzanie znajdujących się w tym systemie swoich danych osobowych przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, przekazywanie tych danych osobowych podmiotom współpracującym z nim, a w szczególności członkom Polskiego Związku Piłki Nożnej, podmiotom zarządzającym rozgrywkami sportowymi, w celu umożliwienia obsługi elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników oraz zapewnienia jego funkcjonalności zgodnie z regulaminem,

b)  przetwarzanie swoich danych osobowych umieszczonych w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, przekazywanie tych danych osobowych podmiotom współpracującym z nim, w szczególności sponsorom Polskiego Związku Piłki Nożnej,

¡ został poinformowany o prawie dostępu do treści jego danych osobowych, prawie ich poprawiania oraz o dobrowolności podania przez siebie danych osobowych,

¡ wyraża, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodę na wykorzystanie, w tym powielanie i rozpowszechnianie, swojego wizerunku, utrwalonego na fotografii znajdującej się w elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, w związku z jego działalnością statutową, w szczególności poprzez jego publikację na stronach internetowych Polskiego Związki Piłki Nożnej, w związku z jego działalnością statutową oraz koniecznością umożliwienia obsługi elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników oraz zapewnienia jego funkcjonalności zgodnie z regulaminem.

¡ zapoznał się z regulaminem korzystania z elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników, dostępnym na stronie http://extranet.pzpn.pl i akceptuje treść jego postanowień,

 

Dodaj komentarz

W poniedziałek 10 października 2022 roku o godz. 18.00 na auli Politechniki Lubelskiej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny.