Zarząd

Skład Zarządu Kolegium Sędziów LZPN: 

1. Andrzej Kuśmierczyk – Przewodniczący Kolegium Sędziów,

2. Zbigniew Zych –  Z-ca  Przewodniczącego Kolegium Sędziów,

3. Robert Podlecki   – sekretarz Zarządu KS LZPN

4. Mariusz Szumigaj  – referent obsady

5. Andrzej Głowacki

6. Paweł Gil

7. Jacek Małyszek

8. Jacek Walczyński

9. Witold Woś – Przewodniczący OKS Zamość,

10. Mariusz Śledź – Przewodniczący OKS Biała Podlaska,

11. Michał Lackowski – Przewodniczący OKS Chełm

Regulamin KS LZPN POBIERZ