Zarząd

Skład Zarządu Kolegium Sędziów LZPN: 

1. Andrzej Kuśmierczyk – Przewodniczący Kolegium Sędziów,

2. Jacek Walczyński –  Z-ca  Przewodniczącego Kolegium Sędziów,

3. Wojciech Rek  – sekretarz Zarządu KS LZPN

4. Mariusz Szumigaj  – referent obsady

5. Marcin Borkowski

6. Cezary Wójcik

7. Jacek Małyszek

8. Robert Podlecki

9. Arkadiusz Łaszkiewicz – Przewodniczący Oddziału KS Zamość,

10. Mariusz Śledź – Przewodniczący Oddziału KS Biała Podlaska,

11. Jerzy Marciniak – Przewodniczący Oddziału KS Chełm

Regulamin KS LZPN POBIERZ