Newsy

EWIDENCJA 2014

W związku z tym, że wszystkie mecze są ewidencjonowane w systemie ekstranet i każdy sędzia KS LZPN posiada konto w ekstranecie, od sezonu 2014/15 następuje zmiana w ewidencji sędziów.Po zakończonej rundzie jesiennej sezonu 2014/15 wszyscy sędziowie są proszeni o przesłanie pliku arkusza kalkulacyjnego (exel – dostępnego poniżej i w zakładce Do pobrania) do końca roku 2014.Plik nazywamy zgodnie z instrukcją „Ewidencja 2014 Nazwisko Imię” sędziego). Zamieszczany tylko mecze z rundy jesiennej tego sezonu. W/w plik wysyłamy na adres mailowy andrzej.glowacki@lzpn.pl , temat maila – Ewidencja 2014 .W pliku jest legenda , do której proszę się stosować.W zakładce Obsada widnieje komunikat , który został zamieszczony dokładnie od 13.04.2014 ( WSZYSCY SĘDZIOWIE GŁÓWNI SĄ ZOBOWIĄZANI DO WSTAWIENIA SĘDZIÓW ASYSTENTÓW W SYSTEMIE EKSTRANET W SWOICH MECZACH, ZGODNIE Z OBSADĄ ZAMIESZCZANĄ NA STRONIE KS LZPN.PROSIMY O MONITOROWANIE ZMIAN I AKTUALIZACJĘ SWOICH MECZÓW. NIE WYZNACZAMY SĘDZIÓW ASYSTENTÓW WG WŁASNYCH UPODOBAŃ  , TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE AKTUALNEJ OBSADY). Ten komunikat miał na celu ewidencjowanie wszystkich meczów w systemie ekstranet i większość sędziów stosuje się do tego komunikatu . Jeśli sędzia nie wyznaczył asystentów w swoim meczu , to niestety , ten mecz nie pojawi się na koncie asystenta. Większość sędziów prowadzi własną ewidencję , na tej podstawie takie zestawienie będzie uwzględniane , oczywiście przesłane w/w pliku. Jeśli będą pytania , proszę kierować je na adres mailowy.

Ewidencja2014 Nazwisko Imię

Dodaj komentarz