FORUM

Gość  

Welcome Guest, posting in this forum requires rejestracji.

Strony: [1]
Temat:klatki do analizy
Hubert Ripper
Członek
Wpisy: 1

Reputation: 0
klatki do analizy
on: 04.05.2014, 00:42

W zamieszczonej klatce z meczu Newcastle – Manchester City napastnik w momencie strzału swojego współpartnera znajduje się na pozycji spalonej. Piłka od momentu strzału do wpadnięcia do bramki nie została dotknięta przez żadnego z zawodników. Mamy zatem "wyeliminowaną" pierwszą z trzech możliwości znajdujących się w artykule 11: branie udziału w grze.

Druga opcja do rozważenia przy analizie zamieszczonego klipu to przeszkadzanie przeciwnikowi. Czy napastnik Newcastle swoim ruchem w kierunku lecącej po strzale współpartnera piłki uniemożliwił przeciwnikowi (bramkarzowi City) zagranie lub możliwość zagrania piłki przez WYRAŹNE ZASŁONIĘCIE MU POLA WIDZENIA? W mojej ocenie odpowiedź brzmi NIE. W momencie strzału (decydującym dla oceny sytuacji)), gdyby zrobić "stop-klatkę", pole widzenia bramkarza nie jest ograniczone przez żadnego z przeciwników, który znajdowałby się na pozycji spalonej. Ruch napastnika Newcastle w kierunki piłki według mnie nie miał żadnego wpływu na jakość interwencji bramkarza. Można jeszcze dodać, że bramkarz widząc lecącą piłkę nie próbował bronić strzału – zrezygnował z interwencji.

W artykule 11 przy przeszkadzaniu przeciwnikowi do "ogarnięcia" mamy jeszcze atakowanie przeciwnika w walce o piłkę. W "Wytycznych szkoleniowych Kolegium Sędziów PZPN" na rundę wiosenną, w części dotyczącej spalonego – atakowanie przeciwnika w walce o piłkę, punkt 2 możemy przeczytać: "Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej nie może być uznany za spalonego z tytułu "atakowania przeciwnika w walce o piłkę", jeżeli w momencie zagrania lub usiłowania zagrania piłki przez przeciwnika znajduje się od niego w odległości większej niż 1,5 metra". Twierdzę, że w momencie strzału odległość pomiędzy bramkarzem Manchesteru City a napastnikiem Newcastle przebywającym na pozycji spalonej jest większa niż 1,5 metra.

Aby wyczerpać definicje artykułu 11 dodam, że w omawianej sytuacji nie ma zastosowania trzecia z możliwości: osiąganie korzyści z przebywania na pozycji spalonej. Dlaczego? Nie dochodzi do zagrania piłki przez zawodnika przebywającego na pozycji spalonej. Tak więc podstawowy warunek nie został spełniony i zamyka to drogę dla dalszych rozważań na temat ewentualnego rykoszetu, odbicia się lub rozmyślnej parady obronnej.

Podsumowując: uważam, że na zamieszczonym klipie zawodnik atakujący, który w momencie strzału współpartnera przebywa na pozycji spalonej nie naruszył przepisu o spalonym. Nie wziął udziału w grze, nie przeszkodził przeciwnikowi ani nie osiągnął korzyści z przebywania na pozycji spalonej. Moja decyzja: Br.

Pozdrawiam, Hubert Ripper


Wojciech Rek
Członek
Wpisy: 3

Reputation: 0
Re: klatki do analizy
on: 04.06.2014, 22:38

Zgadzam się z Hubertem – analiza sytuacji przeprowadzona przez Huberta prowadzi do wniosku, że prawidłową decyzją w przedmiotowej sytuacji powinna być Br. Dodam tylko, że to liga angielska, więc wytyczne PZPN nie mogą mieć tu zastosowania. Kluczem do podjęcia decyzji jest fakt, iż zawodnik stojący najbliżej bramkarza nie popełnia przewinienia poprzez "wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia"


admin
Administrator
Wpisy: 1

Reputation: 0
Re: klatki do analizy
on: 04.07.2014, 11:47

Analiza przeprowadzona przez Huberta jest bardzo dobra i wyczerpuje wszystkie aspekty dotyczące artykułu XI w tej sytuacji. Zgadzam się z kolegami, że przy tym strzale bramka powinna być uznana, ale piszę to z pozycji fotela i mam możliwość obejrzenia tej klatki z kilku pozycji i powtórek w takiej ilości ile mogę sobie wyobrazić(a swoją drogą SkySports1 ma lepsze możliwości niż Canal+Sport) . Moim zdaniem jest to bardzo trudna sytuacja , w której sędziowie w pierwszej fazie podjęli dobrą decyzję (uznanie bramki). Sędzia asystent nie podniósł chorągiewki i nie sygnalizował spalonego zawodnika drużyny atakującej, dopiero po protestach drużyny broniącej decyzja została zmieniona i po konsultacji sędziego z sędzią asystentem . Sędziowie z uwagi na złożoność sytuacji mieli prawo podjąć taką decyzję, aczkolwiek najlepszą i słuszną decyzją było uznanie bramki.


Wojciech Rek
Członek
Wpisy: 3

Reputation: 0
Re: klatki do analizy
on: 05.07.2014, 11:54

W zamieszczonej klatce do analizy nr 2 (mecz Benfica – Sporting) do rozważenia pozostaje kilka kwestii:


1) Na wstępie do rozważenia pozostaje kwestia tego czy następuje przewinienie. Według mnie następuje przewinienie zawodnika nr 17, który w sposób atakuje przeciwnika wyprowadzającego kontratak. Pomimo tego, że noga wślizgująca trafia czysto w piłkę, to druga noga (kolano) atakuje staw skokowy przeciwnika, powodując jego upadek. Tak więc zawodnik nr 17 popełnia faul;


2) Po pozytywnej odpowiedzi na pytanie w pkt 1 należy odpowiedzieć na pytanie czy atak wykonany jest nieostrożnie, nierozważnie czy z użycie nieproporcjonalnej siły. Moim zdaniem, atak jest wykonany nierozważnie, w sposób niezważający na bezpieczeństwo przeciwnika i konsekwencje jakie może spowodować (definicja nierozważności – art. 12 – Interpretacje FIFA). Nie można mówić w tym przypadku o użyciu nieproporcjonalnej siły, gdyż nie wykracza on rażąco poza granice normalnej gry, do kontaktu dochodzi pomiędzy kolanem a nogą przeciwnika (nie występuje atak korkami), kontuzja poszkodowanego zawodnika jest w tym momencie kwestią wtórną;


3) Pozostaje kwestia odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości zastosowania korzyści przez sędziego. Zgodnie z art. 5 – Interpretacje FIFA przy ocenie, czy kontynuować grę stosując korzyść, czy też grę przerwać, sędzia winien rozważyć następujące okoliczności:

• powagę przewinienia. Jeżeli przewinienie kwalifikuje się do zastosowania kary wykluczenia, sędzia musi grę przerwać i usunąć winnego z boiska, o ile przerwanie gry nie pozbawi drużyny przeciwnej bezpośredniej szansy zdobycia bramki.

• miejsce popełnienia przewinienia. Im bliżej bramki przeciwnika, tym bardziej skuteczna może być korzyść.

• szansę na natychmiastowe rozwinięcie korzystnego ataku na bramkę przeciwnika.

• atmosferę meczu.

Odpowiedź w tym przypadku nie jest z pewnością oczywista i jednoznaczna, skłaniać się jednak należy, w mojej ocenie do tego, że sędzia powinien przerwać grę i ukarać winnego zawodnika napomnieniem i wznowić grę rzutem wolnym bezpośrednim z miejsca przewinienia. Analizując poszczególne przesłanki uprawniające sędziego do stosowania korzyści:

– po pierwsze – powaga przewinienia – przewinienie jest popełnione nierozważnie i zasługuje na napomnienie, wobec czego sędzia miałby prawo zastosować korzyść,

– po drugie – miejsce popełnienia przewinienia – przewinienie popełnione jest w strefie obronne drużyny poszkodowanej, wobec czego korzyść stosuje się w wyjątkowych przypadkach, gdy jest szansa na jej skuteczność,

– po trzecie – szansa na natychmiastowe rozwinięcie korzystnego ataku na bramkę przeciwnika – moim zdaniem szansa ta jest dość iluzoryczna i nieoczywista, gdyż współpartner poszkodowanego zawodnika wstrzymuje akcję, będąc atakowanym przez przeciwnika i dopiero po chwili podaje piłkę na skrzydło,

– po czwarte – atmosferę meczu – niestety nie znamy jej i nie możemy brać tego elementu pod uwagę.


Wobec powyższego, prawidłowym zachowaniem sędziego będzie odgwizdanie przez sędziego przewinienia zawodnika popełniającego faul, ukaranie go napomnieniem za nierozważny atak na nogę przeciwnika i podyktowanie rzutu wolnego bezpośredniego z miejsca popełnienia przewinienia (art. 12 – Przepisy gry w piłkę nożną – rzut wolny bezpośredni- kropka nr 7 oraz art. 12 – Interpretacje FIFA – Wznowienie gry – kropka nr 3).


Pozdrawiam


Strony: [1]
WP Forum Server by ForumPress | Lucid Crew
Wersja: 1.8.2; Strona załadowana w: 0.041 sekundy.

Dodaj komentarz