Newsy

Komunikat dotyczący delegacji na zawody piłki nożnej

Lubelski Związek Piłki Nożnej informuje kluby sportowe będące członkami LZPN oraz sędziów i obserwatorów zrzeszonych w Kolegium Sędziów LZPN, iż każdy dokument „DELEGACJA NA ZAWODY PIŁKI NOŻNEJ” pochodzący od Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, składany przez delegowanego przez KS LZPN sędziego/obserwatora po zakończonych zawodach,  winien być opatrzony pieczęcią KS LZPN oraz przez niego podpisany. Sędziowie i obserwatorzy prowadzący działalność gospodarczą mogą zamiast delegacji wystawić fakturę lub rachunek (w przypadku gdy jest to zgodne z rodzajem działalności wpisanym w PKD) zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku nie uiszczenia należności przez klub sędzia/obserwator ma obowiązek dostarczyć delegację do siedziby LZPN (osobiście lub wysłać pocztą) tak aby dotarła ona napóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem posiedzenia Wydziału Dyscypliny (najbliższego po zakończeniu danej kolejki ligowej).

 

Dodaj komentarz

W poniedziałek 10 października 2022 roku o godz. 18.00 na auli Politechniki Lubelskiej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny.