Newsy

Komunikat dotyczący nieprawidłowości przy wypełnianiu delegacji sędziowskich

Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej przypomina wszystkim sędziom o obowiązku czytelnego i starannie sporządzania po sędziowanych zawodach druków delegacji sędziowskiej wg załączonego wzoru, co stanowi pokwitowanie pobrania ekwiwalentu za przeprowadzone zawody. W przypadku niedbałego i nieprawidłowego sporządzania w/w dokumentu delegacji, który stanowi podstawę wypłaty należności, przypominamy o sposobie wypełniania i drukowania delegacji do przedłożenia w klubie, co jest podstawą wypłaty ekwiwalentu sędziego.

Klub w przypadku wypełnienia w sposób niestaranny, nieczytelnie lub błędny jest zobowiązany do niewypłacenia należności.

            W nawiązaniu do licznych uwag zgłaszanych przez delegatów Walnego Zebrania Lubelskiego Związku Piłki Nożnej (10 powiatów) w dniu 07.05.2021r., dotyczących nieprawidłowego wypełniania delegacji przez sędziów (niestaranne wypełnianie danych, nieprawidłowo wyliczany podatek i pobieranie kwoty brutto przez sędziów poniżej 26 roku życia). Przypominam, że obowiązuje obecnie 20% koszt uzyskania przychodu i 17 % podatek, dotyczy to też osób do 26 roku życia, ponieważ płatnikiem jest Klub i obowiązuje go odprowadzanie podatku od delegacji do 20 dnia każdego następnego miesiąca, a sędzia, którego dotyczy ulga podatkowa, odbiera nadpłatę po rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego. Ze względu na powyższe proszę osoby, które popełniają te nieprawidłowości, o dostosowanie się do obowiązującego prawa.

Ze sportowym pozdrowieniem
Przewodniczący Kolegium Sędziów
Andrzej Kuśmierczyk

Dodaj komentarz