KOMUNIKAT NR.2 ZARZĄDU KS LZPN - 31.10.2023


Zarząd Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że na wczorajszym posiedzeniu kolega Wojciech Rek oświadczył, że z dniem 31.10.2023 r. zawiesza członkostwo w zarządzie KS LZPN, pełnienie funkcji mentora sędziego Michała Siatki, jak również pełnienie funkcji opiekuna sędziów kl. A do czasu zakończenia sporu z zarządem LZPN, dotyczącym jego roli w KS LZPN, w szczególności funkcji obserwatora, co potwierdził pisemnie w dniu dzisiejszym.

Zarząd KS LZPN