Newsy

Komunikat Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny

Koleżanki i Koledzy

 

W związku z chęcią przystąpienia coraz większej grupy osób do Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny  i nowym wzorem deklaracji Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą:

1) do członków założycieli, którzy wpisali się na listę na spotkaniu założycielskim w dniu 12 września 2016 o ponowne wypełnienie deklaracji (wzór nr 1) 

GiW_SSL_deklaracja_członka_założyciela_2016_09_12-_(wzór 1)

Członkowie założyciele wpisują datę wstąpienia do Stowarzyszenia SPNL – 12.09.2016 .

2) do sędziów, którzy przystąpili do Stowarzyszenia po 12 września 2016 o ponowne wypełnienie deklaracji (wzór nr 2) , 

3) do sędziów którzy chcą przystąpić do Stowarzyszenia o wypełnienie deklaracji (wzór nr 2),

GiW_SSL_deklaracja_nowego_czlonka_(wzór nr 2)

Skan (ewentualnie zdjęcie) wypełnionych deklaracji proszę dostarczyć mailem do opiekunów grup w terminie do 31.01.2017, natomiast oryginały proszę przynieść na pierwsze szkolenie , które odbędzie się w miesiącu lutym 2017 w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej oraz przekazanie opiekunom oryginału deklaracji.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny

 

Dodaj komentarz