Newsy

KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZLICZANIA DELEGACJI SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW w IV LIDZE W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2018/19. – ZMIENIONY MAIL DO WYSYŁANIA DELEGACJI.

Lubelski Związek Piłki Nożnej informuje, iż dalej prowadzi w IV lidze program obsługi płatności za przeprowadzone zawody piłki nożnej sędziom i obserwatorom. Płatność za delegacje będzie dokonywana na konto bankowe sędziego lub obserwatora do 10-go dnia każdego następnego miesiąca w łącznej kwocie za wszystkie mecze.

Bardzo ważna informacja: im wcześniej wszystkie delegacje wpłyną na wskazany adres email (j/n) po ostatniej kolejce w miesiącu, tym wcześniej przelewy zostaną zrealizowane.

PŁATNOŚĆ POPRZEZ LZPN DOTYCZY WYŁĄCZNIE IV LIGI I KLASY OKRĘGOWEJ (seniorzy)!  NIE DOTYCZY TO ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH (IV liga i kl. Okręgowa)! (oprócz wyjątków, o których sędziowie są informowani na bieżąco).  

 Za mecze młodzieżowe płaci Klub.

 Koszty dojazdu   na terenie funkcjonowania LZPN wpisujemy z tabeli IV ligi najkrótszą możliwą trasą. Prosimy o korzystanie z google maps ponieważ system ekstranet korzysta z tego algorytmu i pobiera odległość z miejsca zamieszkania sędziego do miejsca rozgrywania zawodów z dużą dokładnością.

 

Każdy sędzia/sędzia asystent i obserwator delegowany na zawody IV Ligi zobowiązany jest do wypełnienia delegacji sędziowskiej w formie cyfrowej                     (w załączniku – WORD i LIBRE OFFICE) niezwłocznie po zawodach (wysyłamy najpóźniej do poniedziałku lub do czwartku – kolejka środowa i analogicznie            w innych terminach) oraz jednorazowo oświadczenie sędziego ( w załączniku).

 

Sędziowie i obserwatorzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wysyłają rachunki w podanych w/w terminach, po każdych zawodach.

 Jeśli sędzia lub obserwator nie prześle delegacji lub rachunku w terminie ustalonym przez LZPN proszony jest o kontakt z księgowością (691 37 00 27) w celu ustalenia płatności co może wiązać się z wyjaśnieniem do Urzędu Skarbowego.

 

Delegacje wysyłamy tylko w formacie doc, docx, odt. – prosimy o nieużywanie kolorów            i pogrubienia. Delegacja musi się zmieścić w formacie A4, prosimy o sprawdzenie przed wysłaniem czy jest zachowana odpowiednia forma pliku.

W załączniku są NOWE druki delegacji i tylko te są obowiązujące, stare druki straciły ważność z dniem 30 listopada 2017 roku.

Skany, zdjęcia oraz pliki pdf nie będą przyjmowane – wyjątek stanowią rachunki dla prowadzących działalność gospodarczą.

BARDZO WAŻNE – na „umownej” drugiej stronie delegacji podajemy, każdorazowo, nr konta.

  • Delegacje sędziowskie wysyłamy na adres: anna.sznyrowska@lzpn.pl, wpisując w temat emaila: Delegacja IV LIGA sędziego/asystenta Nazwisko i Imię z meczu … .

                                  Brak delegacji oznacza brak przelewu.

  • Oświadczenie podatkowe sędziego wysyłamy do Pani Anny Jakowieckiej na adres: a.jakowiecka@lzpn.pl. Dla ułatwienia przepływu informacji w temacie emaila wpisujemy: Nazwisko Imię IV liga oświadczenie.

 

Oświadczenie podatkowe  wysyłamy tylko raz (wyjątek stanowi  zmiana  danych adresowych lub numeru konta  w trakcie roku) Zmianę w oświadczeniu podatkowym prosimy o przesłanie na adresy: anna.sznyrowska@lzpn.pl oraz a.jakowiecka@lzpn.pl , (w tytule prosimy o zapis Imię, nazwisko- Zmiana danych)

 

  • Instrukcja zmiany nazwy pliku: PPM(Prawy Przycisk Myszki) → WYBIERAMY ZMIEŃ NAZWĘ → WPISUJEMY: NAZWISKO IMIĘ IV liga oświadczenie → ENTER.

 

Doprecyzowanie oświadczenia sędziego:

Podatek dochodowy od osób fizycznych- PIT

Kwestię właściwości organów podatkowych w przypadku podatku dochodowego reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie właściwości organów podatkowych. W jego § 4 zawarta jest informacja, iż właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się wg miejsca zamieszkania.

Jednocześnie informujemy że płatnikiem podatku dochodowego za delegacje sędziowskie IV LIGI jest Lubelski ZPN. W związku z powyższym sędziowie i obserwatorzy informacje podatkowe PIT-11 za rok 2018 otrzymają z Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Komunikatem.

NOWA DELEGACJA IV LIGA docx

NOWA DELEGACJA IV LIGA odt.

Oświadczenie Sędziego

 

Dodaj komentarz