Newsy

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN 21.11.2017

Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informacje na temat kolejnych decyzji szkoleniowo-organizacyjnych.

Terminy kursów sędziów i obserwatorów szczebla centralnego
I. KS PZPN przedstawia harmonogram kursów egzaminacyjno-szkoleniowych sędziów
i obserwatorów szczebla centralnego – sesja wiosna 2018:
• 23-25 lutego (piątek – niedziela): grupa TopAmator (A&B), asystenci (poza zawodowymi), obserwatorzy; SPAŁA – COS
• 2-4 marca (piątek – niedziela): sędzie, asystentki i obserwatorki szczebla centralnego; SPAŁA – COS
• 9-11 marca (piątek – niedziela): sędziowie i obserwatorzy III ligi; SPAŁA – COS
II. Tematy szkoleniowe – zima 2017/wiosna 2018
Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na aktualny okres szkoleniowy – zima 2017 – wiosna 2018:
1. Zagranie piłki ręką w odniesieniu do obowiązujących Przepisów i interpretacji.
2. Spalony – aktualne interpretacje.
3. Art. XII – wygranie walki o pozycję w kontekście gry dozwolonej/niedozwolonej.
4. Art. XII – ocena ataków nogami.
5. Zarządzanie zawodami ze szczególnym uwzględnieniem kontuzji, kompensowanie straconego czasu gry.
6. Niesportowe zachowania wobec sędziów (antycypowanie).

Dodaj komentarz