KOMUNIKAT ZARZĄDU KS LZPN

 

Koleżanki i Koledzy,

 

realizując ustalenia z października, w dniu 15 listopada 2023 r. Zarząd Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej oraz Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny odbył wspólne spotkanie. Omówiliśmy na nim aktualną sytuację w organizacji sędziowskiej, w tym ostatnie wydarzenia oraz publikacje medialne i zajęliśmy jednomyślne stanowisko w kilku kwestiach, które poniżej prezentujemy.


Uważamy, że wszyscy członkowie organizacji sędziowskiej są równi i powinni się szanować. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni negatywnym i obraźliwym wypowiedziom sędziów na temat koleżanek i kolegów, którzy mają swoje zdanie i postępują zgodnie z własną wolą i sumieniem. Nie zgadzamy się na dalsze zachowania niekorzystnie wpływające na naszą organizację. 

 

W trosce o właściwą atmosferę, rozwój organizacji sędziowskiej i komfort wszystkich jej członków jesteśmy otwarci na głosy sędzi i sędziów, na sugestie i pomysły z Waszej strony, Będziemy wdzięczni za informacje, co w działalności naszej organizacji jest w Waszej opinii właściwe, pozytywne i wspierające jej rozwój, a co należy poprawić, ulepszyć lub zmienić zarówno po stronie Kolegium Sędziów, jak i Stowarzyszenia. Prosimy o przesłanie informacji zwrotnej na skrzynkę Kolegium Sędziów LZPN kolegiumsedziowlzpn@gmail.com i Stowarzyszenia SPNL sspnlub@gmail.com do dnia 10 grudnia 2023. Po zapoznaniu się z Waszymi opiniami Kolegium Sędziów i Stowarzyszenie podejmie działania w zakresie realizacji przedstawionych propozycji. Wszelkie konkluzje zostaną podane do wiadomości publicznej. 


W związku z próbą działań destabilizujących obsadę meczów Zarząd Kolegium Sędziów LZPN oświadcza, że działanie te, prezentowane jako spontaniczna akcja i oddolna inicjatywa, w rzeczywistości były zorganizowaną akcją grupy osób podjętą dla realizacji własnych korzyści i celów. Wobec rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji jako Zarząd Kolegium Sędziów LZPN chcemy Was zapewnić, iż wszyscy sędziowie, którzy z różnych powodów zgłosili brak dyspozycyjności w dniach 11 i 12 listopada 2023 r., będą traktowani na takich samych zasadach, jak pozostali i nie poniosą żadnych konsekwencji w związku z urlopowaniem się w w/w terminie.

 

Ze sportowym pozdrowieniem 

Zarząd Kolegium Sędziów LZPN