Newsy

NOWE ZASADY ROZLICZANIA DELEGACJI SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW w KLASIE OKRĘGOWEJ W SEZONIE 2017/2018

Lubelski Związek Piłki Nożnej informuje, iż dalej prowadzi w IV lidze program obsługi płatności za przeprowadzone zawody piłki nożnej sędziom i obserwatorom. Płatność za delegacje będzie dokonywana na konto bankowe sędziego lub obserwatora do 10-go dnia każdego następnego miesiąca w łącznej kwocie za wszystkie mecze .

Bardzo ważna informacja: im wcześniej wszystkie delegacje wpłyną na wskazany adres e-mail (j/n) po ostatniej kolejce w miesiącu, tym wcześniej przelewy zostaną zrealizowane.

PŁATNOŚĆ POPRZEZ LZPN DOTYCZY WYŁĄCZNIE  KLASY OKRĘGOWEJ (seniorzy) !  NIE DOTYCZY TO  ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH  (oprócz wyjątków, o których sędziowie są informowani na bieżąco).  

 Za mecze młodzieżowe płaci Klub.

 Koszty dojazdu   na terenie funkcjonowania LZPN wpisujemy z tabeli dojazdów – LZPN okręg- najkrótszą  możliwą trasą. Prosimy o korzystanie  z google maps,  ponieważ system  ekstranet korzysta z tego algorytmu i pobiera odległość z miejsca zamieszkania sędziego do miejsca rozgrywania zawodów  z dużą dokładnością.

 

Każdy sędzia/sędzia asystent i obserwator delegowany na zawody  klasy okręgowej zobowiązany jest do wypełnienia delegacji sędziowskiej w formie cyfrowej                     (w załączniku – WORD i LIBRE OFFICE) niezwłocznie po zawodach (wysyłamy najpóźniej do poniedziałku lub do czwartku – kolejka środowa i analogicznie            w innych terminach) oraz jednorazowo oświadczenie sędziego ( w załączniku).

 

Sędziowie i obserwatorzy , którzy prowadzą działalność gospodarczą wysyłają rachunki w podanych w/w terminach, po każdych zawodach.

 Jeśli sędzia lub obserwator nie prześle delegacji  lub rachunku w terminie ustalonym przez LZPN proszony jest o kontakt z księgowością (691 37 00 27)w celu ustalenia płatności, co może wiązać się z  wyjaśnieniem do Urzędu Skarbowego.

 

Delegacje wysyłamy tylko w formacie doc, docx, odt. – prosimy o nieużywanie kolorów            i pogrubienia. Delegacja musi się zmieścić w formacie A4, prosimy o sprawdzenie przed wysłaniem czy jest zachowana odpowiednia forma pliku.

W załączniku są NOWE druki delegacji i tylko te są obowiązujące, stare druki straciły ważność z dniem 30 listopada 2017 roku.

Skany, zdjęcia oraz pliki pdf nie będą przyjmowane – wyjątek stanowią rachunki dla prowadzących działalność gospodarczą.

BARDZO WAŻNE  – na „umownej” drugiej stronie delegacji podajemy, każdorazowo, nr konta.

  • Delegacje sędziowskie wysyłamy na adres : andrzej.glowacki@lzpn.pl , wpisując w temat e-maila: Delegacja kl. okręgowej  sędziego/asystenta Nazwisko i Imię  z meczu … .

                                  Brak delegacji oznacza  brak przelewu.

  • Oświadczenie podatkowe sędziego wysyłamy do Pani Anny Jakowieckiej na adres : a.jakowiecka@lzpn.pl . Dla ułatwienia przepływu informacji w temacie emaila wpisujemy :  Nazwisko Imię IV liga oświadczenie.

 

Oświadczenie podatkowe  wysyłamy tylko raz (wyjątek stanowi  zmiana  danych adresowych lub numeru konta  w trakcie roku) Zmianę w oświadczeniu podatkowym prosimy o przesłanie na adresy: a.jakowiecka@lzpn.pl oraz andrzej.glowacki@lzpn.pl (w tytule prosimy o zapis Imię, nazwisko- Zmiana danych)

 

  • Instrukcja zmiany nazwy pliku: PPM(Prawy Przycisk Myszki) → WYBIERAMY ZMIEŃ NAZWĘ → WPISUJEMY: NAZWISKO IMIĘ IV liga oświadczenie → ENTER.

 

Doprecyzowanie oświadczenia sędziego:

Podatek dochodowy od osób fizycznych- PIT

Kwestię właściwości organów podatkowych w przypadku podatku dochodowego reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie właściwości organów podatkowych. W jego § 4 zawarta jest informacja, iż właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się wg miejsca zamieszkania.

Jednocześnie informujemy że płatnikiem podatku dochodowego za delegacje sędziowskie IV LIGI jest Lubelski ZPN. W związku z powyższym sędziowie i obserwatorzy informacje podatkowe PIT-11 za rok 2018 otrzymają z Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Komunikatem.

NOWA DELEGACJA KL.OKR. docx

NOWA DELEGACJA KL.OKR.odt

NOWA INNE KLASY ROZG. docx

NOWA INNE KLASY ROZG. odt

Oświadczenie Sędziego

 

Dodaj komentarz