Zostań Sędzią❗️
 
Rozpoczynamy premierowy, letni nabór na Kurs Sędziego!
 
⚽️Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów:
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
– wiek: minimum 16 lat,
– posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
– odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany.
 
⚽️Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:
 
1) Ankietę kandydata – wniosek elektroniczny,
2) Oświadczenie kandydata o niekaralności,
3) Zgodę opiekuna prawnego (tylko jeśli kandydat nie osiągnął pełnoletności),
4) Potwierdzenie uiszczenia opłaty za kurs.
 
Ankietę kandydata należy wypełnić elektronicznie, pozostałe dokumenty należy przesłać na adres: nabor.kslzpn@gmail.com
Termin zgłoszeń: do 20 czerwca 2024r.
 
Opłaty za kurs w kwocie 150 zł należy kierować na konto Lubelskiego Związku Piłki Nożnej:
ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin
Nr konta: 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330
W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko, opłata za kurs sędziowski 2024 LATO.
Gorąco zapraszamy do zapisów❗️