Newsy

Pismo Zarządu Kolegium Sędziów do Prezesa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Lublin, 16.07.2020 r.

Pan Zbigniew Bartnik
Prezes Zarządu
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z głębokim niepokojem przyjęło Uchwałę nr V/61 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN, która w znaczący sposób obniżyła potencjalne wynagrodzenia sędziom, które zostały ustanowione Uchwałą 1/2020 Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z 26 lutego 2020 roku.

Efektem tego z dużym prawdopodobieństwem będzie zmniejszenie ilości sędziów dostępnych dla potrzeb obsady i pogłębiający się problem ilości meczów rozgrywanych bez sędziów, co może spowodować trudne do przewidzenia skutki związane z prawidłowością prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej rozgrywek oraz zagrożenie bezpieczeństwa ich uczestników.

Zwracamy się z prośbą do Pana Prezesa jako Członka Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, o ponowne rozważenie w trakcie najbliższego posiedzenia Zarządu PZPN potencjalnych skutków przyjętej Uchwały dla „Polskiej Piłki Nożnej”.

 Przewodniczący Kolegium Sędziów LZPN  
Andrzej KUŚMIERCZYK

Dodaj komentarz