Newsy

Postanowienia PZPN 2016/17 – nowelizacja

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy,

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął dziś Uchwałę nowelizującą
Postanowienia PZPN na sezon 2016/17. Ma to duże praktyczne znaczenie dla
sędziów prowadzących mecze drużyn młodzieżowych (od Juniora B w dół) na
szczeblach okręgowych.
Uchwała ta została wniesiona przez Departament Szkolenia PZPN, a niejako
przy okazji – widząc problemy na szczeblu lokalnym z jednolitym stosowaniem
Unifikacji Rozgrywek Młodzieżowych PZPN – Kolegium Sędziów zajęło się ową
Unifikacją. Po dokonaniu w niej niezbędnych poprawek i opatrzeniu wytycznymi
KS PZPN, wyciąg z Unifikacji (zapisy regulaminowe dla poszczególnych
roczników) stał się załącznikiem do Postanowień PZPN.
Musimy przy tym zaznaczyć, że wszystkie ustalenia regulaminowe (np. zakaz
wybicia piłki poza połowę przez bramkarza czy czas trwania kar
wychowawczych) są autorstwa Departamentu Szkolenia, a rolą Kolegium była
pomoc w zapisaniu tego w sposób zrozumiały dla sędziów oraz trenerów.
Załączam Unifikację wraz wytycznymi KS PZPN oraz wyciąg z nowych zapisów w
Art. 5 i Art. 12 Postanowień PZPN. Zarząd KS PZPN uprzejmie prosi Koleżankę
i Kolegów o spowodowanie, aby przed rozpoczęciem rundy wiosennej informacja
o zmianach skutecznie dotarła do wszystkich sędziów szczebla lokalnego oraz
kandydatów na sędziów z najnowszego naboru.

Postanowienia PZPN 2016/2017_-_nowe

UNIFIKACJA_Kolegium_Sędziów

Dodaj komentarz