Newsy

Program szkoleń teoretycznych oraz egzaminów w KS LZPN JESIEŃ 2017

I.   Szkolenia ogólne dla wszystkich sędziów oraz obserwatorów:
 1. W dniu 21.08.2017 r. o godz. 18.00 odbędzie się przedsezonowe plenarne zebranie sędziów podczas którego zostanie przeprowadzone szkolenie pt.: „Najnowsze wytyczne dla sędziów przed rozpoczynającym się sezonem” Prowadzący Tomasz Mikulski, „Przepisy Gry 2017/18 – przegląd kluczowych zmian.” Prowadzący – Jacek Małyszek.
 2. W dniu 18.09.2017 r. o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie ogólne pt.: „Wybrane aspekty niesportowego zachowania (symulacja, atakowanie sędziego.” Prowadzący – Paweł Gil oraz „Ocena starć. Kary indywidualne w polu karnym” Prowadzący – Jacek Małyszek.
 3. W dniu 09.10.2017 r. o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie ogólne pt.:„Ocena starć. Holding” Prowadzący – Jacek Walczyński oraz „Art. 14 – aktualne wytyczne” Prowadzący – Mateusz Złotnicki.
 4. W dniu 06.11.2017 r. o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie ogólne pt.: „Ocena starć. Ataki nogami” Prowadzący – Zbigniew Zych oraz „Art.11 – aktualne wskazówki.” Prowadzący – Piotr Sadczuk.
    Szkolenia te odbędą się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

I.   Warsztaty dla wybranych sędziów KS LZPN:
1)   W dniach 06–07.09.2017 r. w Krasnymstawie odbędzie się czwarty kurs
dla wybranych sędziów KS LZPN na wzór UEFA CORE Programme (program kursu
oraz lista uczestników zostanie podana w późniejszym terminie) oraz egzamin sędziów IV ligi ( 6.09.2017)    
    Instruktor KS LZPN                   Przewodniczący KS LZPN
        Paweł Gil                          Andrzej Kuśmierczyk

Dodaj komentarz