Newsy

PROGRAM SZKOLEŃ TEORETYCZNYCH ORAZ EGZAMINÓW W KS LZPN WIOSNA 2016

I. Szkolenia ogólne dla wszystkich sędziów:

 1. W dniu 15.02.2016 r. o godz. 18.00 odbędą się szkolenia ogólne pt. „Użycie ciała w walce o piłkę – kryteria oceny” prowadzący Paweł Gil oraz „Niedozwolone użycie rąk w walce o piłkę – kiedy faul? kiedy kartka?” prowadzący Jacek Małyszek.
 2. W dniu 14.03.2016 r. o godz. 18.00 odbędzie się przedsezonowe plenarne zebranie sędziów KS LZPN. Program tego spotkania przedstawia się następująco:
  – szkolenie teoretyczne pt. „SPA/DOGSO – aktualne interpretacje” prowadzący Jacek Walczyński;
  rekomendacje Zarządu KS LZPN w sprawie postępowania sędziów oraz obserwatorów w przypadku naruszania dyscypliny i porządku podczas zawodów;
  – sprawy różne i zakończenie części organizacyjno – szkoleniowej.
  – Następnie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze sędziów z terenu bezpośredniego działania Lublina, w celu wyboru delegatów na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo Wyborczą Sędziów LZPN.
 3. W dniu 11.04.2016 r. o godz. 18.00 odbędą się szkolenia ogólne pt. „Ręka – kryteria oceny, praktyczne wskazówki” prowadzący Zbigniew Zych oraz „Niesportowe zachowanie – wpływ reakcji sędziego na atmosferę zawodów” prowadzący Piotr Sadczuk.
 4. W dniu 09.05.2016 r. o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie ogólne pt. „Ustawianie się sędziego na polu gry – teoria i praktyka” – prowadzący Erwin Paterek oraz „Zarządzanie sędziego przy stałych fragmentach gry” – prowadzący Włodzimierz Biaduń.

Szkolenia te odbędą się w Auli nr 1 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

 II. Szkolenia dla programu mentorskiego:

 1. W dniu 29.02.2016 r. o godz. 16.30 odbędzie się szkolenie w formie warsztatów dla programu mentorskiego – prowadzący Radosław Wąsik.
 2. W dniu 21.03.2016 r. o godz. 16.30 odbędzie się szkolenie w formie warsztatów dla programu mentorskiego – prowadzący Mateusz Złotnicki.

Szkolenia te odbędą się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

III. W dniu 29.02.2016 r. o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie dla obserwatorów KS LZPN – prowadzący Tomasz Mikulski.

Szkolenie to odbędzie się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

 IV. W dniu 25.04.2016 r. o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie dla sędziów B klasy, sędziów niesklasyfikowanych oraz sędziów z nowego kursu KS LZPN – prowadzący: Stanisław Sachajko, Mateusz Złotnicki i Jacek Małyszek.

Szkolenie to odbędzie się w Auli nr 2 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

 V. EGZAMINY:

 1. Egzaminy teoretyczne dla kandydatów na sędziów odbędą się w dniu 01.03.2015 r. o godz. 17:00.
 2. Egzaminy teoretyczne dla sędziów IV ligi oraz egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 08.03.2015 r. o godz. 18:00. Następnie od godz. 19:30 odbędzie się egzamin kondycyjny zarówno dla sędziów IV ligi, poprawkowiczów jak i kandydatów na sędziów.
 3. Teoretyczne egzaminy dla obserwatorów KS LZPN09.05.2016 r. o godz. 16:30 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.
 4. Egzaminy dla sędziów KS LZPN:
 • Sędziowie III ligi, IV ligi i klasy okręgowej – 17.05.2016 r. o godz. 16:30 egzamin teoretyczny, natomiast o godz. 17:30 egzamin kondycyjny.
 • Sędziowie A i B klasy – 18.05.2016 r. o godz. 16:30 egzamin teoretyczny, natomiast o godz. 17:30 egzamin kondycyjny.
 • Sędziowie niesklasyfikowani oraz nowy kurs – 19.05.2016 r. o godz. 16:30 egzamin teoretyczny, natomiast o godz. 17:30 egzamin kondycyjny.

Wszystkie egzaminy dla sędziów odbędą się w Gimnazjum nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2 w Lublinie. Warunkiem przystąpienia do egzaminu kondycyjnego jest posiadanie przez sędziego ważnej karty zdrowia. Sędziowie powinni przygotować odpowiednie obuwie na biegi krótkie, które odbędą się na sztucznej nawierzchni. Równocześnie przypomina się, że jeżeli sędzia posiadający zegarek POLARA zdejmie pasek, to jest to równoznaczne z niezdaniem egzaminu.

Instruktor KS LZPN                                                          Przewodniczący KS LZPN

      Paweł Gil                                                                          Tomasz Mikulski

Dodaj komentarz