Newsy

Program szkoleń teoretycznych oraz egzaminów w KS LZPN WIOSNA 2017

I.       Szkolenia ogólne dla wszystkich sędziów:

 • W dniu 13.02.2017 r. o godz. 18.00 odbędą się szkolenia ogólne pt. „Masowe konfrontacje – zapobieganie, gaszenie, karanie” prowadzący Tomasz Mikulski oraz „Ręka – aktualne wytyczne KS PZPN” prowadzący Paweł Gil.
 • W dniu 06.03.2017 r. o godz. 18.00 odbędzie się przedsezonowe plenarne zebranie sędziów podczas którego zostanie przeprowadzone szkolenie pt. „SPA/DOGSO – kryteria oceny, zapisy interpretacje” – prowadzący Zbigniew Zych.
 • W dniu 10.04.2017 r. o godz. 18.00 odbędą się szkolenia ogólne pt. „Reprymenda vs kartka – polityka dyscyplinarna czyli kary indywidualne zgodne z literą i duchem Przepisów Gry” prowadzący Erwin Paterek oraz „Współpraca zespołu sędziowskiego” prowadzący Jacek Małyszek.
 • W dniu 08.05.2017 r. o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie ogólne pt. „Ochrona wizerunku sędziego na boisku i poza nim” prowadzący Jacek Walczyński oraz „Zarządzanie czasem – zasady doliczania czasu oraz kończenia części gry” – prowadzący Włodzimierz Biaduń.

Szkolenia te odbędą się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

II.       Szkolenia dla programu mentorskiego:

 • W dniu 27.03.2017 r. o godz. 16.30 odbędzie się szkolenie w formie warsztatów dla programu mentorskiego – prowadzący Karol Iwanowicz.
 • W dniu .24.04.2017 r. o godz. 16.30 odbędzie się szkolenie w formie warsztatów dla programu mentorskiego – prowadzący Mateusz Złotnicki.

Szkolenia te odbędą się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

III.     W dniu .27.03.2017 r. o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie dla obserwatorów KS LZPN – prowadzący Andrzej Kuśmierczyk.

Szkolenie to odbędzie się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

IV.     EGZAMINY:

 • Egzaminy dla sędziów IV ligi, kandydatów na sędziów (tylko kondycja) oraz egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 14.03.2017 r. o godz. 18:30 egzamin teoretyczny, a następnie od godz. 19:30 egzamin kondycyjny.
 • Teoretyczne egzaminy dla obserwatorów KS LZPN 08.05.2015 r. o godz. 17:00. Egzamin ten odbędzie się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.
 • Egzaminy dla sędziów KS LZPN:
  • Sędziowie III ligi, IV ligi i klasy okręgowej – 30.05.2017 r. o godz. 16:30 egzamin teoretyczny, natomiast o godz. 17:30 egzamin kondycyjny.
  • Sędziowie A i B klasy – 31.05.2017 r. o godz. 16:30 egzamin teoretyczny, natomiast o godz. 17:30 egzamin kondycyjny.
  • Sędziowie niesklasyfikowani – 01.06.2017 r. o godz. 16:30 egzamin teoretyczny, natomiast o godz. 17:30 egzamin kondycyjny.

 

Wszystkie egzaminy dla sędziów odbędą się w Gimnazjum nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2 w Lublinie.

 

 

Instruktor KS LZPN                                                          Przewodniczący KS LZPN

                    Paweł Gil                                                                           Andrzej Kuśmierczyk

 

 

Dodaj komentarz