Newsy

Program szkoleń teoretycznych w KS LZPN WIOSNA 2020

Program szkoleń teoretycznych w KS LZPN
WIOSNA 2020

I. Szkolenia ogólne dla wszystkich sędziów oraz obserwatorów:
1) W dniu 16.03.2020 r. o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie ogólne pt.: „Ręka i symulacja jako
przykłady niesportowych zachowań – interpretacje.”
2) W dniu 20.04.2020 r. o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie ogólne pt.: „Artykuł 11 – spalony (z
uwzględnieniem koncentracji i poruszania się).”
3) W dniu 11.05.2020 r. o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie ogólne pt.:„DOGSO/SPA – różnice i
interpretacje.” oraz „Zarządzanie strefami technicznymi.”
4) W dniu 08.06.2020 r. o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie ogólne pt.: „Umiejętności
interpersonalne w zarządzaniu zawodnikami Niesportowe zachowania wobec sędziów
(antycypowanie).”

Szkolenia te odbędą się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Instruktor KS LZPN                                                                                 Przewodniczący KS LZPN
Jacek Małyszek                                                                                       Andrzej Kuśmierczyk

Dodaj komentarz