Newsy

Przepisy Gry 20/21

Informujemy, że w siedzibie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej są do nabycia „Przepisy Gry 20/21″ w cenie 12 zł.  Sekretariat LZPN prosi sędziów o odliczoną kwotę dwunastu złotych. Przepisy Gry są w formie książkowej oraz zaktualizowane ze wszystkimi zmianami, których nie było w wersji elektronicznej.

Dodaj komentarz

W poniedziałek 10 października 2022 roku o godz. 18.00 na auli Politechniki Lubelskiej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny.