Newsy

Rozliczanie dojazdów sędziów i obserwatorów na terenie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Przypominamy wszystkim sędziom i obserwatorom Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, że dojazdy należy wyznaczać najkrótszą trasą drogową z miejsca zamieszkania sędziego lub obserwatora do miejsca rozgrywania zawodów. W przypadku sędziów lub obserwatorów delegowanych na zawody w dwóch różnych miejscach ich rozgrywania tego samego dnia dojazd należy wyznaczyć z pierwszego miejsca rozgrywania zawodów do drugiego np. sędzia z Lublina delegowany na zawody do Kraśnika o godzinie 11:00 i do Urzędowa na godzinę 14:00, dojazd za drugi mecz wyznacza z Kraśnika do Urzędowa. Analogicznie sędzia z Kraśnika wyznaczony na zawody w Lublinie na ul. Zemborzyckiej o 11:00 i na ul. Kresowej o godzinie 14:00 wpisuje w delegacji dojazd obowiązujący na terenie Lublina, czyli 10 złotych. W przypadku odległości większej między dwoma miejscami rozgrywania zawodów niż miejsca zamieszkania sędziego lub obserwatora, wpisujemy dojazd do drugiego stadionu z miejsca zamieszkania sędziego lub obserwatora. Wybieramy zawsze krótszą odległość. 

Zalecamy wypisywanie delegacji w formie elektronicznej (lub drukowanymi literami ręcznie), tak jak ma to miejsce w IV lidze i klasie okręgowej z powodu licznych skarg księgowych klubów, które nie mogą rozczytać podstawowych danych sędziego na ręcznie wypisanej delegacji lub błędnie wyliczonej delegacji. 

Dodaj komentarz