Spotkanie plenarne - sierpień 2023

Zarząd KS LZPN przypomina wszystkim sędziom i obserwatorom o stacjonarnym spotkaniu plenarnym połączonym ze szkoleniem, które odbędzie się w dniu 29.08.2023 r. o godz. 18.00 w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Warty podkreślenia jest fakt, że obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.