Newsy

Stawki sędziowskie Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich i KFD w 2019 roku

Stawki Fundacji KSP i KFD

obowiązujące w 2019 r.

 

  1. Fundacja KSP –   dawna na KFP  –  60 zł.( składkę opłacają tylko sędziowie rzeczywiści i należący do Fundacji KSP!)
  2. KFD i składka dla członków Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny:
Lp. Klasa rozgrywkowa uprawnień sędziego Sędziowie Obserwatorzy
1. Ekstraliga i Asystenci międzynarodowi 220 120
2. I Liga i Asystenci gr. I 160 110
3. II Liga i Asystenci gr. II 140 85
4. III Liga 100 70
5. IV Liga/ SC Futsal/ KOBIETY SC 80 60
6. Klasa Okręgowa 60 50
7. Klasa „A” 50
8. Klasa „B” i pozostali 40

 

Wszystkie wpłaty będą przyjmowane wyłącznie na podane konta ( przelew).

Wysokość składek pozostała na niezmienionym poziomie (oprócz Fundacji KSP – decyzja Fundacji) i każdy sędzia lub obserwator musi opłacić dwie składki, na podane niżej konta bankowe:

 

  1. Sędziowie i obserwatorzy należący do Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny

 

Składki członkowskie Stowarzyszenia proszę wpłacać na konto nr:

85 1140 2004 0000 3602 7661 2178

NAZWA KONTA: SSPNL

do dnia 10.04.2019 roku. W tytule przelewu prosimy wpisywać sędzia lub obserwator imię i nazwisko, klasę rozgrywkową  np. obserwator Jan Nowak IV liga.

 

Każdy sędzia rzeczywisty czynny i nieczynny obowiązkowo w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. opłaca składkę na Fundację KSP /dawne KFP/ na konto bankowe nr:

30 1160 2202 0000 0003 1981 6830

NAZWA KONTA: KOLEGIUM SĘDZIÓW LZPN

w kwocie 60 zł , podając w tytule przelewu:  imię i nazwisko oraz tytuł wpłaty:

  1. sędzia Jan Kowalski składka na Fundację KSP za 2019 rok

 

Sędziowie i obserwatorzy nie należący do Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny

Wpłaty na Fundację KSP i KFD należy dokonywać TYLKO na konto Bankowe nr:

30 1160 2202 0000 0003 1981 6830

do dnia 10.04.2019 roku, podając w tytule przelewu: sędzia lub obserwator imię i nazwisko, klasę rozgrywkową, kwotę wpłaty rozbitą na składniki Fundacja KSP i KFD np:

sędzia Jan Kowalski klasa A 60+50=110 zł

Nieopłacenie składek będzie skutkowało wstrzymaniem sędziego/obserwatora w obsadzie.

 

 

Zarząd KS LZPN

Dodaj komentarz