Newsy

Szkolenie dla sędziów i obserwatorów 12.10.2015

  • W dniu 12.10.2015 r. o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie ogólne pt.: „Nieakceptowalne zachowanie w odniesieniu do sędziego (otaczanie, protesty, mobbing itd.) ”. Prowadzący –  w zastępstwie Tomasza Mikulskiego, Paweł Gil oraz szkolenie ogólne pt. :„Współpraca zespołu sędziowskiego, z uwzględnieniem roli sędziego technicznego ”. Prowadzący – Jacek Małyszek

Dodaj komentarz