TERMINY SZKOLEŃ I EGZAMINÓW DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO

Terminy szkoleń i testów sprawnościowych dla sędzi, sędziów, sędziów asystentów oraz
obserwatorów szczebla centralnego w sesji zimowej 2024:


1. 25.01-03.02.2024: zgrupowanie w Antalyi (wyłonieni kandydaci zostali poinformowani
odrębnym pismem).


2. 10-11.02.2024, Słok k/Bełchatowa, hotel Wodnik: sędziowie, którzy nie uczestniczyli
w zgrupowaniu sędziów w Antalyi (TOP-Amator A oraz B, sędziowie asystenci I oraz II grupy)
oraz obserwatorzy szczebla centralnego (I grupa).


3. 17-18.02.2024, Słok k/Bełchatowa, hotel Wodnik: sędzie, sędzie asystentki oraz obserwatorki
szczebla centralnego.


4. 24-25.02.2024, Słok k/Bełchatowa, hotel Wodnik: sędziowie TOP-Amator C oraz
obserwatorzy szczebla centralnego II grupy.


5. 02-03.03.2024, Słok k/Bełchatowa, hotel Wodnik: sędziowie oraz obserwatorzy Beach Soccer.


W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prezydium KS PZPN, możliwe będzie
uczestnictwo w kursie w innym terminie. Prośby należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 3
tygodni przed rozpoczynającym się kursem. Należy pamiętać, iż KS PZPN przewiduje określoną liczbę
miejsc podczas każdego zgrupowania.