Newsy

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KS LZPN

Zarząd KS LZPN informuje, że w dniu 06 czerwca 2014 roku o godzinie 16.45 w pierwszym terminie, i o godzinie 17.00 w drugim terminie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów w celu złożenia sprawozdania z działalności Zarządu.

Delegatami na Walne Sprawozdawcze Zebranie KS LZPN są sędziowie i obserwatorzy wybrani na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie w 2012 roku.

W załączeniu:

1. Projekt porządku obrad

2. Projekt regulaminu obrad

Dodaj komentarz