Newsy

UWAGA WSZYSCY SĘDZIOWIE RZECZYWIŚCI

Zarząd Kolegium Sędziów LZPN informuje  Koleżanki i Kolegów, że Koleżeński Fundusz        Pośmiertny został zlikwidowany i na jego miejsce powstała FUNDACJA KOLEGIUM SĘDZIÓW PIŁKARSKICH  przejmując aktywa i pasywa. Dotychczasowi członkowie KFP winni w terminie do 20 kwietnia 2015 r, złożyć w biurze LZPN  po 2 egz. nowych deklaracji członkowskich do Fundacji,         w których należy upoważnić co najmniej 2 osoby do odbioru odszkodowania  / bliższe informacje udziela kol. Stanisław Sachajko/  Bardzo prosimy o terminowe złożenie nowych deklaracji , o ich dokładne i czytelne wypełnienie.

ZARZĄD KS LZPN

Dodaj komentarz