Newsy

Warsztaty dla sędziów asystentów oraz szkolenie i test teoretyczny dla obserwatorów 27.09.2022

Zarząd Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że w dniu 27.09.2022 r. na obiektach przy ul. Poturzyńskiej 2 w Lublinie (SP 16) odbędą się warsztaty dla sędziów asystentów wojewódzkich połączonych ze szkoleniem/warsztatami oraz testem teoretycznym dla obserwatorów.

o godz. 16.00 test teoretyczny dla obserwatorów

o godz. 17:00 warsztaty dla sędziów asystentów i obserwatorów

Dodaj komentarz

W poniedziałek 10 października 2022 roku o godz. 18.00 na auli Politechniki Lubelskiej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny.