Newsy

Ważne Informacje dla sędziów dotyczące rozliczeń delegacji przez LZPN

Na potrzeby usprawnienia współpracy w zakresie rozliczeń utworzona została skrzynka DELEGACJE@LZPN.PL obsługiwana przez osobę zajmującą się rozliczaniem delegacji sędziowskich w LZPN.


Do końca sierpnia prosimy sędziów o uzupełnienie danych osobowych w systemie Extranet, włącznie z adresem zamieszkania, numerem konta oraz wskazaniem właściwego Urzędu Skarbowego – sędziowie, którzy mają to uzupełnione a nie aktualizują danych nie zmieniają niczego.


W przypadku zmian powyższych danych prosimy każdorazowo o przesłanie oświadczenia (skan lub wypełnione elektronicznie) do celów podatkowych na wskazany adres mail DELEGACJE@LZPN.PL. Dane sędziów, którzy byli już rozliczani przez LZPN, nie będą sprawdzane w Extranecie. O ile do 5 września nie zostanie przesłane oświadczenie, przelew zostanie dokonany na podany dotychczas numer rachunku bankowego.

OŚWIADCZENIE SĘDZIEGO DO POBRANIA – TUTAJ

W przypadku pytań, wątpliwości sędziom zaleca się kontakt na podanego powyżej maila lub bezpośrednio do Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Dodaj komentarz