Newsy

ZAWIADOMIENIE O WOJEWÓDZKIEJ KONFERENCJI SPRAWOZDAWCZO–WYBORCZEJ SĘDZIÓW

KOLEGIUM SĘDZIÓW                                 Lublin, dnia 01.02.2016r.
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2016 r., działając w oparciu o Regulamin KS LZPN, Zarząd Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Piłki Nożnej podjął następującą uchwałę:

Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo–Wyborcza Sędziów odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godzinie 18:00 w terminie pierwszym oraz o godzinie 18:15 w terminie drugim.

Jednocześnie Zarząd KS LZPN postanowił zwołać na dzień 14 marca 2016 r. na godzinę 19:30 w terminie pierwszym oraz na godzinę 19:45 w terminie drugim Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze sędziów z terenu bezpośredniego działania KS LZPN. Celem tego Zebrania jest wybór 12 delegatów na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo–Wyborczą Sędziów.

Zgodnie z Regulaminem KS, w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo–Wyborczym, biorą udział z głosem stanowiącym sędziowie rzeczywiści – członkowie Kolegium Sędziów Piłkarskich zamieszkali na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, m. Lublina, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego i świdnickiego.

PRZEWODNICZĄCY KS LZPN

Tomasz MIKULSKI

 

Dodaj komentarz