Home Zostań sędzią
by Karol

Rozpoczynamy letni nabór na Kurs Sędziego!

Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów:
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
– wiek: minimum 16 lat,
– posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
– odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:
1) Ankietę kandydata – wniosek elektroniczny,
2) Oświadczenie kandydata o niekaralności,
3) Zgodę opiekuna prawnego (tylko jeśli kandydat nie osiągnął pełnoletności),
4) Potwierdzenie uiszczenia opłaty za kurs.

Ankietę kandydata należy wypełnić elektronicznie, pozostałe dokumenty należy przesłać na adres: nabor.kslzpn@gmail.com

Termin zgłoszeń: do 20 czerwca 2024r.
Link do ankiety kandydata: https://forms.gle/Gsenpn62ggkdgBow6
Oświadczenie o niekaralności: https://kolegium.lzpn.pl/wp-content/uploads/2023/12/Oswiadczenie_o_niekaralnosci.pdf
Zgoda opiekuna: https://kolegium.lzpn.pl/wp-content/uploads/2023/12/ZGODA_opiekuna.pdf

Opłaty za kurs w kwocie 150 zł należy kierować na konto Lubelskiego Związku Piłki Nożnej:
ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin
Nr konta: 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330
W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko, opłata za kurs sędziowski 2024 LATO.