Home Dokumenty

Dokumenty

by Karol

ZASADY KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW:

Zasady awansów i spadków sędziów IV ligi s.2023-2024 Uchwala Kds.N – LZPN IV LIGA
Zasady klasyfikowania sędziów w kl. okręgowej i oddziałach Kds.N_s.2023-2024 KLASA OKRĘGOWA I ODDZIAŁY

Zasady nadawania uprawnień obserwatorom KS-LZPN na s.2023-2024 OBSERWATORZY:

Uchwała Zarządu LZPN – zasady dot. selekcji oraz uprawnień obserwatorów dostępna pod linkiem: Uchwała nr 3-XI-2023
Uchwała Zarządu LZPN – zatw. listy obserwatorów kl Okr. i niższe dostępna pod linkiem: Uchwała nr 4-XI-2023

Regulamin KFD: 

Regulamin KFD jest dostępny pod linkiem: Regulamin KFD

REGULAMINY ROZGRYWEK LZPN:

Regulaminy rozgrywek prowadzonych przez LZPN dostępne pod linkiem: Regulaminy LZPN

WZÓR DELEGACJI SĘDZIOWSKIEJ:

Wzór delegacji sędziego LZPN dostępny pod linkiem: Delegacja Sędziego LZPN